Lịch cúp điện Sóc Trăng tuần này (19/2 - 25/2): TP Sóc Trăng tiếp tục mất điện trên diện rộng

Theo lịch cúp điện Sóc Trăng mới nhất tuần này (19/2 - 25/2), thành phố Sóc Trăng bị ngừng cấp điện tại nhiều tuyến đường khác nhau với thời gian cụ thể sau đây.

Lịch cúp điện Sóc Trăng tuần này (19/2 - 25/2)

Theo Tổng công ty Điện lực Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng và các huyện đều ghi nhận thời gian cúp điện mới trong tuần này. Để biết được lịch cúp đầy đủ, chi tiết nhất, cùng tham khảo thông tin dưới đây: 

Lịch cúp điện thành phố Sóc Trăng

Theo Công ty Điện lực Sóc Trăng: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/2/2024 7:30 10:00 Đường Phú Lợi (từ giáp Quốc Lộ 1 đến giáp nhà số 204)
19/2/2024 9:30 12:00 - Đường Trần Quang Diệu (từ giáp đường Nguyễn Trung Trực đến giáp khu dân cư Trần Quang Diệu)
- Đường Trần Bình Trọng (từ giáp đường Trương Công Định đến giáp nhà số 103 Trần Bình Trọng)
19/2/2024 13:00 17:00 Khu dân cư Trần Quang Diệu
20/2/2024 7:30 10:00 Các đường Tôn Đức Thắng (từ Cầu Quay đến giáp đường Lý Đạo Thành), Lai Văn Tửng (từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Calmetel)
20/2/2024 7:30 12:00 Đường Phú Lợi (từ giáp đường Nguyễn Văn Linh đến giáp nhà số 204)
20/2/2024 9:30 12:00 Các đường Lê Vĩnh Hòa, Trần Văn Hòa (từ giáp đường Lê Vĩnh Hòa đến giáp nhà số 40, 95), Pastuer
20/2/2024 13:00 17:00 - Đường Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp)
- Đường Phú Lợi - phía Khách sạn Thuận Phát (từ giáp đường Võ Văn Kiệt đến giáp đường Nguyễn Văn Linh)
21/2/2024 7:30 10:00 - Đường Lê Đại Hành
- Các đường Võ Đình Sâm, Đặng Văn Viễn, Trần Văn Hòa (từ giáp đường Võ Đình Sâm đến giáp nhà số 40, 95)
- Đường Tôn Đức Thắng (từ giáp đường Võ Đình Sâm đến giáp nhà số 82)
21/2/2024 9:30 12:30 - Công ty TNHH MTV Đức Phương
- Đường Bà Triệu, khu vực Cầu Đen Hải Sản
21/2/2024 13:00 17:00 - Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp nhà số 363 đến giáp nhà số 571)
- Đường Nguyễn Du, Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Phan Đình Phùng)

Lịch cúp điện thị xã Ngã Năm

Theo Công ty Điện lực Ngã Năm: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/2/2024 7:30 12:00 Ấp Long An, xã Tân Long
19/2/2024 7:30 14:00 Ấp Cơi Nhì, xã Mỹ Bình
19/2/2024 8:00 12:00 Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình
19/2/2024 13:00 16:30 Ấp Mỹ Đông 2, xã Mỹ Quới
20/2/2024 7:30 16:00 Một phần ấp Mỹ Tây B, xã Mỹ Quới
20/2/2024 7:30 15:00 Một phần khóm 4, phường 1
21/2/2024 7:30 13:00 Một phần Ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới
21/2/2024 8:00 12:30 Một phần khóm Tân Chánh, phường 2
21/2/2024 13:00 16:30 Một phần khóm Tân Chánh, phường 2
22/2/2024 7:30 14:00 Một phần khóm Vĩnh Tiền, phường 3

Lịch cúp điện thị xã Vĩnh Châu

Theo Công ty Điện lực Vĩnh Châu: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
21/2/2024 8:00 15:00 - Một phần ấp Năm Căn, xã Lai Hòa
- Một phần khóm Châu Khánh, phường Khánh Hòa
21/2/2024 8:00 16:00 Một phần các ấp: Trà Teo, Hòa Giang, Xóm Mới, Nô Tôm, Thạch Sao, Hòa Khởi, xã Hòa Đông
22/2/2024 8:00 15:00 Một phần ấp Tân Hòa, xã Vĩnh Tân
22/2/2024 8:00 16:00 Một phần các khóm: Soài Côn, Đai Rụng, Vĩnh Trung, Giồng Me, phường 2
23/2/2024 8:00 15:00 - Một phần các ấp: Trà Vôn B, Tham Chu, Xẻo Su, xã Vĩnh Tân
- Một phần ấp Lai Hòa, xã Lai Hòa
- Một phần khóm Sở Tại A, phường Vĩnh Phước

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/2/2024 8:00 16:00 - Ấp Đắc Thời , Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện
- Ấp Mỹ Tân, Mương Khai, xã Thiện Mỹ
21/2/2024 8:00 16:00 Ấp Phú Bình, Phú Hòa thuộc xã Phú Tâm
22/2/2024 8:00 16:00 Ấp Bưng Tróp A, An Tập thuộc xã An Hiệp
23/2/2024 8:00 16:00 - Ấp Giồng Cát xã Phú Tâm
- Ấp Bưng Tróp A, xã An Hiệp Ấp Chông Nô, Hòa Quới, xã An Ninh

Lịch cúp điện huyện Cù Lao Dung

Theo Công ty Điện lực huyện Cù Lao Dung: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/2/2024 7:30 8:30 Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam
19/2/2024 9:00 10:00 Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam
19/2/2024 13:30 14:30 Một phần ấp Bình Du A, xã An Thạnh 2
19/2/2024 15:00 16:00 Một phần ấp Bình Du A, xã An Thạnh 2
20/2/2024 8:00 14:30 một phần ấp Vàm Hồ, xã an Thạnh 2 ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3
20/2/2024 8:00 10:30 Một phần ấp Lê Minh Châu, xã An Thạnh Đông
20/2/2024 8:00 9:30 Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1
20/2/2024 10:00 11:30 Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1
20/2/2024 12:00 13:30 Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1
20/2/2024 14:00 15:30 Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1
20/2/2024 16:00 17:30 Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1
22/2/2024 8:00 12:30 Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2
23/2/2024 8:00 14:30 - Một phần Phước Hoà B, thị trấn Cù Lao Dung
- Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây
22/2/2024 13:30 17:00 Một phần ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2

Lịch cúp điện huyện Long Phú

Theo Công ty Điện lực Long Phú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/2/2024 8:00 17:30 Ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng
20/2/2024 8:00 16:30 Ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng
22/2/2024 8:00 17:00 Ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng
23/2/2024 8:00 16:30 Ấp Bờ Kinh, xã Hậu Thành
23/2/2024 8:00 8:15 Một phần ấp Bờ Kinh, ấp Phố, ấp Ngọn, xã Hậu Thạnh
23/2/2024 8:00 12:00 - Một phần ấp Bờ Kinh, ấp Trường Bình, xã Hậu Thạn
- Một phần ấp Trường Lộc, Trường Thanh A, Trường Thành B, xã Trường Khánh
23/2/2024 8:00 16:30 Một phần ấp Trường Bình, xã Trường Khánh
23/2/2024 11:30 11:45 Một phần ấp Bờ Kinh, ấp Phố, ấp Ngọn, xã Hậu Thạnh

Lịch cúp điện huyện Kế Sách

Theo Công ty Điện lực Kế Sách: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/2/2024 7:30 17:30 - Một phần ấp 8, xã Ba Trinh
- Một phần ấp 8, xã Trinh Phú
21/2/2024 7:30 17:30 - Ấp 8, xã Ba Trinh
- Ấp 8, ấp 9, một phần ấp 10, xã Trinh Phú
- Một phần ấp Xóm Đồng 1, xã Thới An Hội
20/2/2024 8:00 16:30 - Xã An Mỹ (trừ ấp Trường Lộc)
- Ấp An Ninh 1, An Ninh 2, An Thành
- Một phần ấp An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ

Lịch cúp điện huyện Mỹ Xuyên

Theo Công ty Điện lực Mỹ Xuyên: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/2/2024 8:00 16:30 Một phần ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú

Lịch cúp điện huyện Thạnh Trị

Theo Công ty Điện lực Thạnh Trị: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/2/2024 8:00 15:30 Một phần các ấp: ấp 1, ấp 2 thuộc thị trấn Phú Lộc
20/2/2024 8:00 15:30 Một phần ấp 16/1 thuộc xã Vĩnh Thành
21/2/2024 8:00 15:30 Một phần các ấp: ấp Kiết Nhât A, ấp Tân Nghĩa thuộc xã Lâm Tân
22/2/2024 8:00 15:30 Một phần ấp Trung Thành thuộc xã Tuân Tức
23/2/2024 8:00 15:30 Một phần ấp Giồng Chùa thuộc thị trấn Hưng Lợi

Lịch cúp điện huyện Trần Đề

Theo Công ty Điện lực Trần Đề:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/2/2024 8:00 16:30 Ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An
19/2/2024 8:00 17:00 Ấp Phố Dưới, thị trấn Lịch Hội Thượng
20/2/2024 8:00 18:00 Ấp Bưng Buối, xã Liêu Tú
20/2/2024 8:00 15:30 ấp Thạnh Ninh, Thạnh Nhãn 1, 2 thuộc xã Thạnh Thới Thuận
21/2/2024 8:00 15:30 Ấp Precđôn, Tài Công thuộc xã Tài Văn
23/2/2024 8:00 15:30 Ấp Bưng Cà Pót, Trà Đót thuộcxã Tài Văn

 

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tú

Theo Công ty Điện lực Mỹ Tú: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/2/2024 8:00 14:30 Một phần ấp Bố Liên 2 thuộc xã Thuận Hưng
20/2/2024 8:00 12:00 Một phần các ấp Tân Mỹ, Trà Coi A thuộc xã Mỹ Hương
20/2/2024 13:30 17:00 - Một phần các ấp Mỹ Tân, Nội Ô thuộc thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa
- Một phần ấp Tân Hòa B thuộc xã Long Hưng
22/2/2024 8:00 16:30 Một phần ấp Tam Sóc A thuộc xã Mỹ Thuận
22/2/2024 8:00 17:00 Một phần ấp Mỹ Khánh A thuộc xã Long Hưng
23/2/2024 8:00 16:30 - Ấp Béc Tôn và một phần các ấp Đai Úi, Sóc Xoài, Tá Biên thuộc xã Phú Mỹ
- Xã Thuận Hưng (trừ các ấp Trà Lây 1, Thiện Nhơn, Thiện Bình, Thiện Tánh và một phần ấp Tà Ân B)
- Các ấp Tam Sóc A, Tam Sóc C1, Tam Sóc C2, Rạch Gê thuộc xã Mỹ Thuận

Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện. 

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể xem lịch cúp điện Sóc Trăng mới nhất tại đây: Lịch cúp điện Sóc Trăng

chọn
Giá bán căn hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng từ 5 – 10% trong năm 2024
Năm 2024, giá bất động sản ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng, đặc biệt phân khúc căn hộ có thể tăng từ 5 – 10%. Nguyên nhân do nguồn cung các dự án tiếp tục khan hiếm trong năm nay.