Lịch cúp điện Sóc Trăng tuần này (3/4 - 9/4): Mất điện tại nhiều khu vực ở huyện Mỹ Xuyên

Theo lịch cúp điện Sóc Trăng mới nhất tuần này (3/4 - 9/4), một phần các ấp trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên được ghi nhận bị mất điện.

Lịch cúp điện Sóc Trăng tuần này (3/4 - 9/4)

Theo Tổng công ty Điện lực Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu, huyện Châu Thành, huyện Cù Lao Dung,... sẽ ngừng cung cấp điện từ sáng đến trưa hoặc từ trưa đến chiều.

Lịch cúp điện chi tiết xem ngay dưới đây:

Lịch cúp điện thành phố Sóc Trăng

Công ty Điện lực thành phố Sóc Trăng ghi nhận không có lịch cúp điện trong tuần này.

Lịch cúp điện thị xã Ngã Năm

Theo Công ty Điện lực Ngã Năm: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
3/4/2023 7:30 12:00 Khóm 3, phường 1
4/4/2023 7:30 13:00 Một phần ấp Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Quới
5/4/2023 7:30 11:30 Một phần Khóm 6, phường 1

Lịch cúp điện thị xã Vĩnh Châu

Theo Công ty Điện lực Vĩnh Châu: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
3/4/2023 8:00 16:00 Một phần ấp Sum thum, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu
6/4/2023 8:00 14:00 Không

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
6/4/2023 8:00 12:00 Ấp Bưng Tróp A, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

Lịch cúp điện huyện Cù Lao Dung

Theo Công ty Điện lực Cù Lao Dung:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
4/4/2023 8:00 14:30 Một phần Ấp An Hưng, xã An Thạnh 3
4/4/2023 8:00 10:30 Toàn bộ ấp Nguyễn Tăng, Sáu Thử và một phần ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1
4/4/2023 10:00 16:00 Một phần ấp Sáu Thử, xã Đại Ân 1
4/4/2023 16:00 17:30 Toàn bộ ấp Nguyễn Tăng, Sáu Thử và một phần ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1
6/4/2023 8:00 12:00 Một phần Ấp Bình Du, xã An Thạnh 2
6/4/2023 14:00 17:30 Một phần Ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1

Lịch cúp điện huyện Long Phú

Theo Công ty Điện lực Long Phú:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
4/4/2023 8:00 16:00 Một phần ấp Phú Đức, ấp Kinh Ngan, xã Long Phú
4/4/2023 8:00 15:00 Một phần ấp Phố, xã Hậu Thạnh
5/4/2023 8:00 16:00 Một phần ấp Tân Quy A, ấp Tân Quy B, xã Tân Hưng
6/4/2023 8:00 16:00 Một phần ấp Phố, ấp Bờ Kinh, xã Hậu Thạnh

Lịch cúp điện huyện Kế Sách

Công ty Điện lực Kế Sách:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
3/4/2023 8:00 16:30 Một phần ấp 5A, ấp 4, xã Ba trinh
3/4/2023 8:00 16:30 Một Phần Ấp 4, xã Ba Trinh
5/4/2023 6:00 18:30 Một phần ấp 5B, ấp 7, xã Ba Trinh

Lịch cúp điện huyện Mỹ Xuyên

Theo Công ty Điện lực Mỹ Xuyên:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
3/4/2023 8:00 17:30 Một phần các ấp Hòa Trực, Hòa Trung, xã Hòa Tú 1
3/4/2023 8:00 13:30 Một phần ấp Sông Cái 1, xã Tham Đôn
4/4/2023 7:30 10:00 Một phần ấp Huỳnh Công Đê, xã Ngọc Đông
4/4/2023 8:00 10:30 Một phần ấp Tân Hòa, xã Gia Hòa 2
4/4/2023 8:00 16:30 - Một phần ấp Hòa Nhạn, xã Hòa Tú 1
- Một phần ấp Đại Thành, xã Đại Tâm
4/4/2023 10:00 13:30 Một phần ấp Tân Hòa, xã Gia Hòa 2
4/4/2023 10:00 12:00 Một phần ấp Huỳnh Công Đê, xã Ngọc Đông
4/4/2023 13:00 15:00 Một phần ấp Hòa Lời, xã Ngọc Đông
5/4/2023 7:30 10:00 Một phần ấp Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông
5/4/2023 8:00 10:00 Trạm khách hàng Thành Hoài
5/4/2023 8:00 16:30 Một phần ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn
5/4/2023 8:00 14:30 Một phần các ấp Vĩnh A, Công Hòa, xã Gia Hòa 1; một phần ấp Thạnh An, xã Thạnh Quới
5/4/2023 10:00 12:00 Một phần ấp Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông
5/4/2023 13:00 17:00 Một phần các ấp Hòa Thọ, Hòa Đặng, xã Ngọc Đông
6/4/2023 7:30 10:00 Một phần các ấp Hòa Phủ, Hữu Cận, xã Hòa Tú 2
6/4/2023 8:00 14:30 Một phần các ấp Vũng Đùng, Sông Cái 1, xã Tham Đôn
6/4/2023 10:00 12:00 Một phần các ấp Hòa Phủ, Hữu Cận, xã Hòa Tú 2
6/4/2023 13:00 15:30 Một phần các ấp Hòa Phủ, Hữu Cận, xã Hòa Tú 2

Lịch cúp điện huyện Thạnh Trị

Theo Công ty Điện lực Thạnh Trị: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
4/4/2023 8:00 16:00 Xã Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thành, một phần các ấp 22, Tà Tọt C, xã Thạnh Trị, ấp 21 xã Thạnh Tân, một phần các ấp 13, 23 tại xã Châu Hưng, một phần ấp 18 tại xã Tân Long
5/4/2023 8:00 16:30 Một phần các ấp số 8, Số 9, Giồng Chùa, Chợ Mới, thị trấn Hưng Lợi
5/4/2023 8:00 16:00 Một phần ấp Phú Tân, thị trấn Phú Lộc
6/4/2023 8:00 16:00 Một phần các ấp Kiết Lập A, Kiết Lập B, Trung Nhất, xã Lâm Tân

Lịch cúp điện huyện Trần Đề

Theo Công ty Điện lực Trần Đề: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
4/4/2023 8:00 11:00 Một phần ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú
4/4/2023 10:30 13:00 Một phần ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú
4/4/2023 14:00 17:00 Một phần ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng
5/4/2023 8:00 10:30 Một phần ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú
5/4/2023 10:30 13:00 Một phần ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tú

Theo Công ty Điện lực Mỹ Tú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
4/4/2023 13:00 17:00 Ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
5/4/2023 8:00 16:30 Ấp Mỹ Lợi A, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, ấp Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi C, Mỹ An, Mỹ Bình, Mỹ Thạnh, Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, một phần ấp Phước Thọ C, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú
6/4/2023 8:00 15:30 Xã Thuận Hưng (Trừ các ấp Thiện Nhơn, Thiện Tánh, Thiện Bình), xã Phú Mỹ (trừ ấp Phú Tức), các ấp Tam Sóc A, Tam Sóc C1, Tam Sóc C2, Rạch G, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể xem lịch cúp điện Sóc Trăng mới nhất tại đây: Lịch cúp điện Sóc Trăng

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (27/3 - 2/4): Duyệt quy hoạch Khánh Hòa, Geleximco sẽ góp 9.511 tỷ đồng làm cao tốc nối Nam Định - Thái Bình
Thủ tướng duyệt quy hoạch Khánh Hòa; Geleximco sẽ góp 9.511 tỷ đồng làm cao tốc nối Nam Định - Thái Bình; mức đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có thể tăng thêm 4.000 tỷ đồng; Quảng Ngãi chi 3.500 tỷ đồng làm đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi... là những thông tin quy hoạch, hạ tầng giao thông nổi bật trong tuần.