Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (15/8-21/8): Dự kiến nhiều khu phố ở TP Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng mất điện

Theo lịch cúp điện Tây Ninh mới nhất tuần này (15/8-21/8), dự kiến nhiều khu phố trên TP Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng và Hòa Thành cùng các huyện lân cận bị cúp điện.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (15/8-21/8) 

Theo Công ty Điện lực Tây Ninh, dự kiến khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn; ấp Tân Phước, Tân Trung xã Tân Bình; xã Thạnh Tân bị cúp điện từ 7h đến 17h vào ngày 13/8/2022.

Xem lịch cúp điện chi tiết từng khu vực dưới đây:

Lịch cúp điện thành phố Tây Ninh

Theo Công ty Điện lực Thành phố Tây Ninh: 

Ngày Từ Đến Khu vực
13/08/2022
7:00
17:00
Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn; ấp Tân Phước, Tân Trung xã Tân Bình; xã Thạnh Tân
13/08/2022 Khu phố 1 phường I; khu phố 3 phường II
08/08/2022
8:00
Khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh
08/08/2022 Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân
09/08/2022 Khu phố 1, phường I
09/08/2022 Khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn
11/08/2022 Ấp Tân Hòa xã Tân Bình
12/08/2022 Khu phố 5, 6 phường IV
14/08/2022 Khu phố 4, 5 phường I; khu phố 1 phường II

Lịch cúp điện thị xã Trảng Bàng

 

Theo Công ty Điện lực Trảng Bàng:

Ngày Từ Đến Khu vực
12/08/2022
6:30
17:00
Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng; khu phố Gia Lâm, Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc; khu phố Lộc Chánh, Lộc Thọ phường Lộc Hưng
14/08/2022 Khu phố Lộc Tân, Lộc Tiến, Lộc Châu phường Lộc Hưng; xã Hưng Thuận
08/08/2022
7:30
Khu phố An Quới phường An Hòa
09/08/2022 Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng; khu phố Tân Lộc, Lộc Trát phường Gia Lộc
10/08/2022 12:00 Khu phố Lộc An, Lộc Thành phường Lộc Hưng
11/08/2022
17:00
Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng, An Lợi, Hòa Lợi, An Thới phường An Hòa; khu phố Chánh, Phước Hiệp, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gia Bình
12/08/2022 Khu phố An Phú, Hòa Phú phường An Hòa

Lịch cúp điện thị xã Hòa Thành

 

Theo Công ty Điện lực Hòa Thành:

Ngày Từ Đến Khu vực
09/08/2022
7:00
17:00
Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung; ấp Long Bình xã Long Thành Nam
10/08/2022 Ấp Năm Trại xã Trường Đông
13/08/2022 Ấp Long Hải xã Trường Tây
13/08/2022 Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung
12/08/2022
8:00:00
Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân
13/08/2022 Ấp Long Hải xã Trường Tây

 

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

 

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Từ Đến Khu vực
08/08/2022
7:30
11:30 Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền
08/08/2022
17:00
Ấp Sân Lễ xã Hảo Đước
10/08/2022 Trụ sở làm việc Công An tỉnh Tây Ninh, trại Tạm Giam Công An Tây Ninh
11/08/2022
11:30
Ấp Phước Hòa, Phước Trung xã Phước Vinh
11/08/2022 Ấp Phước Trung xã Phước Vinh
13/08/2022 17:00 Ấp Phước An, Phước Hưng xã Phước Vinh
08/08/2022
8:00
11:30
Tiệm Hàn Cầu Da 2
08/08/2022 DNTN Toàn Tâm
09/08/2022 Xay Chà Rau Xanh
09/08/2022 Phân Bón Comix
10/08/2022 Cơ sở hàn điện Huỳnh Trung Nhẫn
10/08/2022 Trường Tiểu Học Thanh Hòa
10/08/2022 Trại Chăn Nuôi Gia súc Thành Danh
10/08/2022 Hộ kinh doanh Trần Thanh Cần
10/08/2022 Nước Đá Thành Long
10/08/2022 Lò Gạch Minh Triệu
11/08/2022 Ngân Hàng Nông Nghiệp Hảo Đước
11/08/2022 Nước đá An Cơ
12/08/2022 UBND xã Phước Vinh
12/08/2022 Đèn đường Phước Vinh
12/08/2022 Nước đá Phước Vinh
12/08/2022 Cơ Sở Sản xuất Gạch Chấn Thịnh
12/08/2022 Hà Thị Châu
13/08/2022 Sư Đoàn 5-14
13/08/2022 Sư Đoàn 5-10
09/08/2022
11:00
Ấp Bình Lương xã Đồng Khởi
09/08/2022 Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền
11/08/2022 Ấp Bến Cầu xã Biên Giới
08/08/2022
13:30
17:00
Đèn đường Bàu Sen
08/08/2022 Trạm Y Tế xã Hảo Đước
09/08/2022 Cơ sở may Thành Công
09/08/2022 Hộ gia đình Trần Văn Năm
09/08/2022 Hàn Điện Quang Phát
10/08/2022 Hàn Điện Thanh Thuận
10/08/2022 Tưới tiêu Thân Trung Tín 2
10/08/2022 Trường tiểu học Gò Nổi
10/08/2022 Hàn điện Hồ Thị Cẩm
10/08/2022 Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu
10/8/2022 Nước Đá Thanh Thuận
10/08/2022 Cơ sở hàn điện Châu Văn Dùng
10/08/2022 Công Ty TNHH Hưng Thịnh
11/08/2022 Hàn điện An Cơ 3
11/08/2022 Ấp Phước Trung xã Phước Vinh
11/08/2022 Hạt điều Nguyễn Thị Lan
12/08/2022 DNTN Vạn Thông
12/08/2022 Cơ Sở Hàn Điện Tô Văn Chiến
12/08/2022 Lê Hoàng Thanh
13/08/2022 Sư Đoàn 5-1
09/08/2022
16:30
Ấp Trà Sim xã Ninh Điền
09/08/2022 Ấp Bình Lương xã Đồng Khởi
11/08/2022 Ấp Bắc Bến Sỏi xã Thành Long

Lịch cúp điện huyện Gò Dầu

 

Theo Công ty Điện lực Gò Dầu:

Ngày Từ Đến Khu vực
10/08/2022
8:00
17:00
Ấp Rộc A xã Thạnh Đức
11/08/2022 Ấp 5 xã Bàu Đồn, ấp Phước Bình xã Phước Thạnh
12/08/2022 Ấp Suối Cao A, Cây Trắc xã Phước Đông
13/08/2022 Ấp Rộc B xã Thạnh Đức

Lịch cúp điện huyện Bến Cầu

 

Theo Công ty Điện lực Bến Cầu:

Ngày Từ Đến Khu vực
12/08/2022 7:00 18:00 Ấp Bảo, Xóm Khách xã Long Giang; xã Long Chữ
13/08/2022 8:00:00 11:30:00 Ấp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng
09/08/2022
13:30:00
17:00:00
Ấp Long Hưng xã Long Thuận
11/08/2022 Ấp Long Cường xã Long Khánh
13/08/2022 Âp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng
13/08/2022 Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng

Lịch cúp điện huyện Tân Biên

Theo Công ty Điện lực Tân Biên, tuần này không có lịch tạm ngừng cung cấp cúp điện.

Lịch cúp điện huyện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

Ngày Từ Đến Khu vực
08/08/2022
8:00
17:00
Ấp Tân Dũng xã Tân Hà
09/08/2022 Ấp Tân Kiên xã Tân Hà
09/08/2022 Ấp Tân Trung xã Tân Hưng
09/08/2022 Ga Ra Hồng Công
09/08/2022 Ấp Tân Đông xã Tân Hưng
09/08/2022 Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông
09/08/2022 Ấp Tân Xuân xã Tân Phú
10/08/2022 Ấp Tân Cường xã Tân Hà
10/08/2022 Ấp Tân Lợi xã Tân Phú
10/08/2022 Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông
10/08/2022 Ấp Tân Lợi xã Tân Phú
10/08/2022 Ấp Tân Xuân xã Tân Phú
10/08/2022 Ấp Tân Trung xã Tân Hưng
10/08/2022 Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông
11/08/2022 Ấp Tân Thanh xã Tân Phú
13/08/2022 Ấp Đông Thành xã Tân Đông

 

Lịch cúp điện huyện Dương Minh Châu

 

Theo Công ty Điện lực Dương Minh Châu:

Ngày Từ Đến Khu vực
08/08/2022
8:00
17:00
Ấp Bình Linh xã Chà Là
08/08/2022 Ấp Phước Lộc xã Phước Minh
09/08/2022 Ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh
09/08/2022 Ấp Thuận Tân xã Truông Mít
11/08/2022 Tổ 2 khu phố 4
11/08/2022 Tổ 34 ấp Thuận Hòa xã Truông Mít
11/08/2022 Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh và ấp Phước Lộc B xã Phước Minh
11/08/2022 Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi
12/08/2022 Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá
12/08/2022 Tổ 24 ấp Thuận Bình xã Truông Mít
12/08/2022 Tổ 15 ấp Thuận Bình xã Truông Mít
13/08/2022 Ấp Ninh An xã Bàu Năng
13/08/2022 Ấp Ninh An, Ninh Hiệp, Ninh Phú xã Bàu Năng
13/08/2022 Tổ 18 ấp Thuận Bình xã Truông Mít

 

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể xem lịch cúp điện Tây Ninh tại đây: Lịch cúp điện Tây Ninh

 

Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn
SIP sắp niêm yết tại HOSE, vốn hóa thị trường đang ở mức hơn nửa tỷ USD
HOSE cho biết vừa nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP). Hiện, thị giá cổ phiếu của doanh nghiệp này đã cao gấp 8 lần sau hơn 2 năm giao dịch tại thị trường Upcom.