Lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (27/6-3/7): Dự kiến một số quận, huyện có thể bị cúp điện đột xuất

Theo lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (27/6-3/7), dự kiến một số nơi trên địa bàn tỉnh có thể bị cúp điện đột xuất.

Lịch cúp điện Trà Vinh tuần này (27/6-3/7)

Dưới đây là lịch cúp điện Trà Vinh tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện thành phố Trà Vinh

Theo Công ty Điện lực TP Trà Vinh:

 

Ngày Từ Đến Khu vực
1/7/2022 06:00:00 17:00:00
Đường Võ Văn Kiệt từ nhà nghỉ Vân Anh đến Cơ sở xe cẩu Chiến Thắng; Ấp Cổ Tháp, Sóc Thác, Xóm Trảng - xã Nguyệt Hóa; Ấp 15 Khóm 7 Phường 7; Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Khu tập thể Công An, Bưu Điện Nguyệt Hóa 1, Cơ sở Trần Văn Mừng.

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Theo Công ty Điện lực Cầu Ngang:

 

Ngày Từ Đến Khu vực
27/06/2022 06:30:00 16:30:00
Một phần khóm 1 và một phần khóm 2 thị trấn Mỹ Long.
28/06/2022
07:30:00 12:00:00
Ấp Rẩy, ấp Rẩy A, một phần ấp Chà Và và một phần ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim.
08:00:00 09:00:00
Một phần ấp Long Hanh và một phần ấp Sóc Giụp xã Long Sơn.
09:15:00 10:15:00 Một phần ấp Sóc Mới xã Long Sơn.
10:45:00 11:45:00 Một phần ấp Ba xã Mỹ Long Nam.
29/06/2022
06:30:00 16:30:00
Một phần khóm 1 và một phần khóm 2 thị trấn Mỹ Long.
06:30:00 17:00:00
Ấp Rạch và một phần ấp Nô Công xã Thuận Hòa.
08:00:00 09:10:00 Trạm nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Cỏi.
09:20:00 10:30:00 Trạm khu nuôi tôm Lê Thanh Tâm
10:40:00 11:50:00 Trạm NTTS Lê Văn Hưởng
13:40:00 16:10:00 Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam.
30/06/2022
06:00:00
17:00:00
Xã Mỹ Long Nam
Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam
01/07/2022
06:30:00
16:30:00
Một phần Khóm 2 thị trấn Mỹ Long.
02/07/2022
Xã Thạnh Hòa Sơn, một phần ấp Tân Lập xã Long Sơn và một phần ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ Tây.

Lịch cúp điện Cầu Kè

 

Theo Công ty Điện lực Cầu Kè, tuần này không có lịch cúp điện.

Lịch cúp điện Trà Cú

Theo Công ty Điện lực Trà Cú:

 

Ngày Từ Đến Khu vực
28/06/2022
08:00:00 08:30:00
Mất điện một phần ấp Ba Cụm- xã Ngọc Biên.
08:00:00 12:00:00 Mất điện xã Ngoc Biên.
09:00:00 09:30:00
Mất điện một phần ấp Sà Vần- xã Ngọc Biên.
10:00:00 13:30:00
Mất điện một phần Khóm 7- thị trấn Định An.
14:00:00 14:30:00
Mất điện một phần ấp Ba Tục- xã Thanh Sơn.
15:00:00 15:30:00
Mất điện một phần ấp Xa Xi- xã Ngãi Xuyên.
16:00:00 16:30:00 Mất điện trạm Lâm Văn MinHuyện

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Theo Công ty Điện lực Tiểu Cần:

 

Ngày Từ Đến Khu vực
29/06/2022
07:00:00 16:00:00
Ấp Cầu Tre - xã Phú Cần (trạm chuyên dùng)
07:40:00
08:45:00
Một phần Khóm 5 - thị trấn Tiểu Cần huyện Tiểu Cần
09:00:00
Một phần ấp Cây Hẹ - xã Phú Cần huyện Tiểu Cần
09:00:00 10:15:00
Một phần ấp Đại Mong -xã Phú Cần huyện Tiểu Cần
10:15:00 11:25:00
Một phần ấp Ô Ét - xã Phú Cần huyện Tiểu Cần
13:00:00 14:15:00
Một phần ấp Đại Trường - xã Phú Cần huyện Tiểu Cần
14:15:00 15:30:00
Một phần Khóm 4 - thị trấn Cầu Quan huyện Tiểu Cần
15:30:00 16:45:00
Một phần Khóm 3 - thị trấn Cầu Quan huyện Tiểu Cần
30/06/2022
07:40:00 10:15:00
Một phần ấp Ngãi Trung - xã Tập Ngãi huyện Tiểu Cần
10:15:00 11:25:00
Một phần ấp Ngô Văn Kiệt - xã Tập Ngãi huyện Tiểu Cần
13:00:00 14:15:00
Ấp Ngô Văn Kiệt - xã Tập Ngãi (trạm chuyên dùng)
14:15:00 15:30:00
Một phần ấp Ngô Văn Kiệt - xã Tập Ngãi huyện Tiểu Cần
15:30:00 16:45:00
Một phần ấp Ngãi Chánh - xã Ngãi Hùng huyện Tiểu Cần
01/07/2022 08:00:00 15:00:00
Một phần Khóm 2 - thị trấn Tiểu Cần - Một phần ấp Cây Hẹ -xã Phú Cần huyện Tiểu Cần

Lịch cúp điện thị xã Duyên Hải

Theo Công ty Điện lực thị xã Duyên Hải:

 

Ngày Từ Đến Khu vực
28/06/2022
08:00:00
13:00:00
Mất điện một phần ấp Ba Động, một phần Ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải
15:00:00
Mất điện một phần ấp Bào xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải
29/06/2022
08:50:00
Mất điện một phần khóm 2, phường 2, thị xã Duyên Hải
13:00:00
Mất điện một phần ấp Khoán Tiều, một phần Ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải
09:00:00 09:50:00
Mất điện một phần khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải
10:00:00 14:50:00
Mất điện một phần ấp 10, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải
15:00:00 15:50:00
Mất điện trạm chuyên dùng NT Võ Quốc Đoàn
30/06/2022
08:00:00 08:50:00
Mất điện trạm chuyên dùng Phạm Văn Dũng
09:00:00 09:50:00
Mất điện trạm chuyên dùng TT Phạm Văn Toản
10:00:00 10:50:00
Mất điện trạm chuyên dùng Đồn Biên Phòng
13:00:00 14:50:00
Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Văn Hùng
15:00:00 15:50:00
Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Quốc Phục
16:00:00 16:50:00
Mất điện trạm chuyên dùng Võ Minh Trung
01/07/2022
08:00:00 08:50:00
Mất điện trạm chuyên dùng NT Huỳnh Văn Quân
09:00:00 09:50:00
Mất điện trạm chuyên dùng Trần Văn Bé Hai
10:00:00 14:50:00
Mất điện một phần ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải
15:00:00 15:50:00
Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Văn Nhớ
03/07/2022 8:00:00 16:00:00
Mất điện một phần khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải.

Lịch cúp điện Càng Long

Theo Công ty Điện lực huyện Càng Long, tuần này không có lịch cúp điện.

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

 

Ngày Từ Đến Khu vực
29/06/2022
08:00:00 08:45:00 Một phần khóm 1 TT Châu Thành
09:00:00 09:45:00 Một phần ấp Bàu Sơn xã Đa Lộc
10:00:00 10:45:00 Một phần ấp Đa Hòa Nam xã Hòa Lợi
11:00:00 12:00:00
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH Hoàng Bảo
12:30:00 13:30:00 Một phần ấp Đại Thôn xã Hưng Mỹ
02/07/2022 08:00:00 15:00:00
Một phần ấp Đại Thôn B xã Hòa MinHuyện

Lịch cúp điện Duyên Hải

Theo Công ty điện lực Duyên Hải:

Ngày Từ Đến Khu vực
28/06/2022
07:00:00 17:00:00
Một phần ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải
07:30:00 08:30:00
Mất điện trạm NMXX Sơn Hoàng, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
08:00:00 16:30:00
Một phần ấp Cồn Cù, Đông Thành xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
08:50:00 09:40:00
Mất điện một phần ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
10:00:00 11:00:00
Mất điện một phần ấp Trà Khúp, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
13:00:00 13:40:00
Mất điện trạm Phan Sơn Hà, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
14:00:00 16:00:00
Mất điện một phần, ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
29/06/2022
07:00:00 17:00:00
Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải
07:30:00 09:00:00
Mất điện một phần, ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
09:20:00 10:00:00
Mất điện một phần, ấp Sóc Ớt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
10:20:00 11:00:00
Mất điện một phần ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
13:00:00 13:40:00
Mất điện một phần ấp La bang Chùa, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải
14:00:00 14:40:00
Mất điện trạm Viễn Thông xã Đôn Châu,, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải
15:00:00 16:30:00
Mất điện trạm Trầm Văn Hạnh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải
30/06/2022
07:00:00 17:00:00
Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, ấp Vũng Tàu, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải
08:30:00 10:30:00
Ấp Ba Sát, Bào Môn, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải
10:30:00 16:30:00
Một phần ấp Bào Môn, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch thay đổi nên lịch cúp điện Trà Vinh có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Người dân có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Trà Vinh tại: pctravinh.evnspc.vn.

chọn
Đề xuất đầu tư gần 20.500 tỷ đồng xây 88 km cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
Dự án có tổng mức đầu tư là 20.469 tỷ đồng được đầu tư bằng vốn đầu tư công; dự kiến khởi công vào quý IV/2022, cơ bản hoàn năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác, vận hành năm 2026.