Lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (8/8-14/8): Dự kiến một số quận, huyện có thể bị cúp điện đột xuất

Theo lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (8/8-14/8), dự kiến một số nơi trên địa bàn tỉnh có thể bị cúp điện đột xuất.

Lịch cúp điện Trà Vinh tuần này (8/8-14/8)

Dưới đây là lịch cúp điện Trà Vinh tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện thành phố Trà Vinh

Theo Công ty Điện lực TP Trà Vinh, tuần này không có lịch cúp điện.

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Theo Công ty Điện lực Cầu Ngang:

Ngày Từ Đến Khu vực
09/08/2022
07:00:00 15:00:00
Một phần khóm 2, một phần khóm 3 và một phần khóm 4 thị trấn Mỹ Long.
08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Mỹ Cẩm B xã Mỹ Hòa.
10/08/2022 08:00:00 16:00:00 Xã Hiệp Mỹ Tây
11/08/2022
07:00:00 16:00:00
Ấp Rạch và một phần ấp Nô Công xã Thuận Hòa.
08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Là Ca A xã Nhị Trường.
13:00:00 16:00:00
Một phần ấp Ô Răng và một phần ấp Sơn Lang xã Long Sơn.
12/08/2022 08:00:00 12:00:00
Một phần ấp Ô Răng và một phần ấp Sơn Lang xã Long Sơn.

Lịch cúp điện Cầu Kè

Theo Công ty Điện lực Cầu Kè:

Ngày Từ Đến Khu vực
09/08/2022 06:30:00 16:00:00
Trạm Khóm 1, Nguyễn Thành Đạt, Karaoke Thống Nhất thuộc Khóm 1 TT Cầu Kè
10/08/2022
07:00:00 15:00:00
Trạm Phong Phú thuộc ấp Kinh Xáng xã Phong Phú
07:15:00 08:45:00
Trạm Rạch Ông Râu thuộc ấp Hòa An xã An Phú Tân
08:45:00 10:15:00
Trạm Vàm Ông Râu thuộc ấp Hòa An, xã An Phú Tân
10:15:00 11:45:00
Trạm Hòa Tân 1 thuộc ấp Chông Nô 3 xã Hòa Tân
13:00:00 14:30:00
Trạm Kinh 6A thuộc ấp Hội An xã Hòa Tân
14:30:00 16:00:00
Trạm Cống Rạch Rum thuộc ấp Hội An xã Hòa Tân
11/08/2022
07:15:00 08:45:00
Trạm Kinh Giồng thuộc Ấp 2, xã Phong Phú
08:45:00 10:15:00
Trạm Trà Bôn B4 thuộc ấp Trà Bôn B xã Châu Điền
10:15:00 11:45:00
Trạm Trà Bôn A1 thuộc ấp Trà Bôn A, xã Châu Điền
13:00:00 14:30:00
Trạm Dinh An 3 thuộc ấp Dinh An xã An Phú Tân

Lịch cúp điện Trà Cú

Theo Công ty Điện lực Trà Cú:

Ngày Từ Đến Khu vực
10/08/2022
08:00:00 12:00:00 Mất điện xã Ngọc Biên.
15:00:00 17:00:00
Mất điện một phần ấp Ba Tục- xã Thanh Sơn.
13/08/2022 13:00:00 17:00:00
Mất điện Giồng Đình, Mé Rạch E- xã Đại An.

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Theo Công ty Điện lực Tiểu Cần:

Ngày Từ Đến Khu vực
10/08/2022
08:00:00 11:30:00
- Một phần ấp Tân Thành Tây - xã Tân Hòa
13:30:00 15:30:00 - Một phần ấp Sóc Tràm - xã Tân Hòa
11/08/2022 08:00:00 11:30:00 - Một phần ấp Sóc Cầu - xã Hùng Hòa

Lịch cúp điện thị xã Duyên Hải

Theo Công ty Điện lực thị xã Duyên Hải:

Ngày Từ Đến Khu vực
09/08/2022
08:00:00 13:00:00
Mất điện một phần khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải.
14:00:00 17:00:00
Mất điện một phần ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải.
10/08/2022 13:00:00 15:00:00 Mất điện chuyên dùng Karaoke Gia Hân
11/08/2022 08:00:00 10:30:00
Mất điện một phần ấp 16, một phần ấp 17, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải.

Lịch cúp điện Càng Long

Theo Công ty Điện lực huyện Càng Long, tuần này không có lịch cúp điện.

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Từ Đến Khu vực
08/08/2022
09:00:00 13:15:00 Một phần ấp Ông Yển xã Hòa Minh
13:30:00 14:15:00 Một phần ấp Bà Liêm xã Hòa Minh
09/08/2022
08:00:00 10:00:00 Một phần ấp Đa Hậu xã Phước Hảo
08:00:00 11:00:00 Một phần ấp Đại Thôn B xã Hòa Minh
10:15:00 14:00:00 Một phần ấp Ngãi Hòa xã Phước Hảo
12:15:00 13:00:00 Một phần ấp Vang Nhứt xã Phước Hảo
10/08/2022
08:00:00 10:00:00
Trạm chuyên dùng Vường Thanh Long Hồ Thị Diễm Phương
09:00:00 11:15:00 Một phần ấp Long Hưng 2 xã Hòa Minh
11:30:00 12:15:00 Một phần ấp Long Hưng 1 xã Hòa Minh
12:30:00 13:30:00 Một phần ấp Bà Liêm xã Hòa Minh
14:00:00 15:00:00 Một phần ấp Đại Thôn A xã Hòa Minh
11/08/2022
07:00:00 11:00:00 Một phần ấp Hòa Lạc A xã Lương Hòa A
09:00:00 11:45:00 Một phần ấp Xẻo Ranh xã Hòa Minh
12:00:00 13:45:00 Một phần ấp Rạch Ngựa xã Long Hòa
12/08/2022
08:00:00 09:45:00 Một phần ấp Săm Bua xã Lương Hòa
10:15:00 11:00:00 Một phần ấp Đại Thôn A xã Hòa Minh
13:30:00 14:15:00 Một phần ấp Rạch Ngựa xã Long Hòa

Lịch cúp điện Duyên Hải

Theo Công ty điện lực Duyên Hải:

Ngày Từ Đến Khu vực
09/08/2022 13:00:00 17:00:00
Một phần ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
10/08/2022
09:00:00 11:30:00
Một phần ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải
13:00:00 16:30:00
Một phần ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
11/08/2022
08:00:00 11:30:00
Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải
09:00:00 11:30:00
Một phần ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
13:00:00 16:30:00
Một phần ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải
12/08/2022
08:00:00 09:00:00
Một phần ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
08:30:00 09:30:00
Mất điện trạm Bưu Điện Long Vĩnh, ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải
09:30:00 14:00:00
Một phần ấp Cóc Lách, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải
10:00:00 11:00:00
Mất điện một phần ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải
13:00:00 14:00:00
Mất điện một phần ấp Giồng Bàng, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải
14:30:00
17:00:00
Một phần ấp Ba Sát, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải
Mất điện một phần ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch thay đổi nên lịch cúp điện Trà Vinh có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Người dân có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Trà Vinh tại: pctravinh.evnspc.vn.

chọn
Thiếu hụt nguồn cung bất động sản logistics do nhu cầu tăng mạnh
Nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm địa điểm khi các khu công nghiệp và khu hậu cần kho bãi có tỷ lệ lấp đầy cao, đặc biệt tại các khu vực xung quanh các thành phố lớn như Hà Nội.