Liên danh công ty con của Hancorp muốn làm dự án 1.100 tỷ đồng tại Thanh Hóa

Hai nhà đầu tư vừa đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư, tái định cư phường Nam Ngạn tại Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư 1.172 tỷ đồng gồm liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bắc Nam - CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội (HC1) và CTCP Tập đoàn Xây dựng miền Trung.

Theo Báo Đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư, tái định cư phường Nam Ngạn phục vụ Đề án di dân phòng tránh thiên tai tại phố Tiền Phong, phường Nam Ngạn, phố Tân Hà, phường Đông Hương và phố Xuân Minh, phường Đông Hả thuộc địa bản thành phố Thanh Hóa.

Kết quả có hai nhà đầu tư đăng ký gồm một liên danh và một công ty độc lập. Cụ thể, liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bắc Nam - CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội (HC1) và CTCP Tập đoàn Xây dựng miền Trung đăng ký thực hiện dự án.

Vào đầu tháng 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa có công bố danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư đối với Khu dân cư, tái định cư phường Nam Ngạn. Dự án có diện tích hơn 15,5 ha với tổng vốn đầu tư (chưa bao gồm chi phí GPMB) hơn 1.172 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện đầu tư dự án không quá 5 năm (kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hoặc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định).

chọn