Lợi nhuận Nam Long tăng nhờ lãi từ Mizuki, tồn kho BĐS chiếm hơn 60% tổng tài sản

Nửa đầu năm, Nam Long báo lãi sau thuế 248 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ nhờ ghi nhận khoản lãi tăng từ công ty liên doanh, đặc biệt là Công ty Mizuki, đơn vị phát triển Khu đô thị Mizuki Park (26 ha).

 CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất, qua đó cho thấy quý II, doanh thu thuần đạt 953 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu trong quý chủ yếu đến từ bán nhà ở và căn hộ (chiếm 91% tổng doanh thu của quý). 

   KQKD 6 tháng đầu năm của Nam Long. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC).  

Song, giá vốn giảm, lãi gộp tăng lên xấp xỉ cùng kỳ, đạt gần 561 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ mức 45% của quý II/2022 lên mức 59% trong quý vừa qua. 

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong quý tăng 55%, đều là lãi tiền gửi ngân hàng và lãi cho vay. Công ty cũng ghi nhận khoản lãi 37,2 tỷ đồng từ ba công ty liên doanh, tăng so với con số 2,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Nam Long cho biết, phần lãi tăng này chủ yếu là từ công ty liên doanh Mizuki, đơn vị phát triển Khu đô thị Mizuki Park (26 ha) tại Khu đô thị Nam Sài Gòn, huyện Bình Chánh, TP HCM. Tại thời điểm cuối quý II, khoản đầu năm vào Công ty Mizuki đã giảm 210 tỷ đồng so với đầu năm, song, tỷ lệ sở hữu vẫn được duy trì là 50% vốn điều lệ.

Cũng theo Nam Long, lãi từ Công ty Mizuki là nguyên nhân chính giúp công ty lãi sau thuế 231 tỷ đồng, tăng 20% so với quý II/2022. Lãi ròng đạt 121 tỷ đồng, cũng tăng 9%. 

Lũy kế 6 tháng, tổng lãi từ ba doanh nghiệp liên doanh mà Nam Long ghi nhận là 115,5 tỷ đồng, trong đó, Công ty Mizuki đóng góp 114,5 tỷ đồng.

 

  Nguồn: BCTC.   

Qua đó, công ty lãi sau thuế 248 tỷ đồng, tăng 10% so với nửa đầu năm 2022, trong khi doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính giảm 35% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 128 tỷ đồng, tăng 15,3% và tương đương thực hiện 21,8% trong kế hoạch lãi ròng 586 tỷ đồng mà công ty đã đề ra cho năm nay.

Nửa đầu năm nay, dòng tiền thuần từ cả ba hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của Nam Long đều ghi nhận giá trị âm, khiến dòng tiền thuần âm gần 1.453 tỷ đồng.

Các khoản chi lớn trong kỳ bao gồm chi gần 1.438 tỷ đồng tăng hàng tồn kho, chi 1.277 tỷ đồng trả nợ gốc vay. Ngược lại, công ty cũng thu hơn 1.124 tỷ đồng từ đi vay, bên cạnh việc có lãi từ hoạt động kinh doanh trong kỳ. 

Tại thời điểm cuối quý II, tổng giá trị hàng tồn kho của Nam Long đạt 16.337 tỷ đồng (chưa trừ dự phòng giảm giá tồn kho), tăng 9,6% so với đầu năm và chiếm 60,5% trong tổng tài sản của doanh nghiệp. 

Phần lớn, hàng tồn kho của Nam Long là các dự án bất động sản dở dang, bao gồm dự án Izumi (9.012 tỷ đồng), dự án Waterpoint giai đoạn 1 (3.601 tỷ đồng) và giai đoạn 2 (1.482 tỷ đồng), dự án Akari (819 tỷ đồng),... hầu hết tăng so với đầu năm. Trong đó, dự án Izumi ghi nhận giá trị tồn kho tăng mạnh nhất, tăng gần 700 tỷ đồng so với đầu năm. 

 

  Nguồn: BCTC.  

Mặt khác, các khoản ứng trước từ khách hàng có nhu cầu mua căn hộ, nhà phố, biệt thự và đất nhưng chưa nhận bàn giao tại thời điểm cuối quý II đạt hơn 3.351 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm.

Về phần nợ vay tài chính, tại cuối quý II, tổng dư nợ của Nam Long đạt 5.047 tỷ đồng, giảm 2,5% so với đầu năm, trong đó, nợ trái phiếu chiếm 51%, đều là các trái phiếu dài hạn. Tại thời điểm cuối quý II, công ty không còn ghi nhận khoản nợ trái phiếu dài hạn đến hạn trả như đầu kỳ. 

Tag: