Đô thị

Mạng lưới sân bay của Việt Nam

Việt Nam hiện có 22 sân bay, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế và 12 nội địa.
san-bay-VN-PC-01-1573924673

Đô thị
 
chọn