Kinh doanh

Ngân hàng nào đang miễn phí rút tiền ATM, internet banking?

Từ chỗ "dùng dằng" tăng phí dịch vụ ATM, các ngân hàng quay ngược cạnh tranh dịch vụ 0 đồng. Danh sách nhà băng giảm phí, miễn phí rút tiền, chuyển khoản tại ATM, internet banking, sms banking... ngày càng dài với sự tham gia của cả nhà băng lớn tới ngân hàng nhỏ. Theo chuyên gia, cách này không khiến ngân hàng mất nguồn thu, mà để kéo thêm khách và tăng số dư tiền gửi không kì hạn.
Ngân hàng miễn phí rút tiền ATM-01

Hàng loạt ngân hàng đua nhau miễn phí rút tiền mặt tại ATM, chuyển khoản, internet banking, sms banking...

Kinh doanh
 
chọn