Nghệ An đấu giá 24 lô đất tại huyện Đô Lương, khởi điểm từ 240 triệu đồng/lô

24 lô đất tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, có diện tích từ 289,55 m2/lô đến 392,03 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Đô Lương  .

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 24 lô đất tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Diện tích các lô đất từ 289,55 m2/lô đến 392,03 m2/lô.

24 lô đất có mức giá khởi điểm từ 240 đến 419,14 triệu đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là hơn 7,23 tỷ đồng.

 

TT

Vùng quy hoạch

Lô số

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền

hồ sơ

(đồng)

 

Bước giá

5%

Giá tối thiểu phải trả (đồng)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Vùng Đền Chính

 

1

289,55

376.415.000

33.000.000

200.000

18.820.750

395.235.750

2

2

300,00

330.000.000

33.000.000

200.000

16.500.000

346.500.000

3

3

300,00

330.000.000

33.000.000

200.000

16.500.000

346.500.000

4

4

300,00

330.000.000

33.000.000

200.000

16.500.000

346.500.000

5

5

300,00

330.000.000

33.000.000

200.000

16.500.000

346.500.000

6

6

300,00

330.000.000

33.000.000

200.000

16.500.000

346.500.000

7

7

300,00

330.000.000

33.000.000

200.000

16.500.000

346.500.000

8

8

381,04

419.144.000

33.000.000

200.000

20.957.200

440.101.200

9

10

300,00

240.000.000

24.000.000

200.000

12.000.000

252.000.000

10

12

300,00

240.000.000

24.000.000

200.000

12.000.000

252.000.000

11

14

300,00

240.000.000

24.000.000

200.000

12.000.000

252.000.000

12

16

296,50

296.500.000

24.000.000

200.000

14.825.000

311.325.000

13

18

355,50

355.500.000

33.000.000

200.000

17.775.000

373.275.000

14

20

360,00

288.000.000

24.000.000

200.000

14.400.000

302.400.000

15

Vùng Đền Chính

22

360,00

288.000.000

24.000.000

200.000

14.400.000

302.400.000

16

24

360,00

288.000.000

24.000.000

200.000

14.400.000

302.400.000

17

26

360,00

288.000.000

24.000.000

200.000

14.400.000

302.400.000

18

28

360,00

288.000.000

24.000.000

200.000

14.400.000

302.400.000

19

30

336,13

268.904.000

24.000.000

200.000

13.445.200

282.349.200

20

32

392,03

313.624.000

24.000.000

200.000

15.681.200

329.305.200

21

34

300,00

240.000.000

24.000.000

200.000

12.000.000

252.000.000

22

36

300,00

240.000.000

24.000.000

200.000

12.000.000

252.000.000

23

38

300,00

240.000.000

24.000.000

200.000

12.000.000

252.000.000

24

40

343,21

343.210.000

33.000.000

200.000

17.160.500

360.370.500

24 lô

7793,96

7.233.297.000

 

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ và tài liệu liên quan, bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17h ngày 31/3 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung và UBND xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương.

Khách hàng nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung vào các ngày 31/3, 3/4 và đến 17h ngày 4/4.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp giấy nộp tiền đặt trước, bỏ phong bì đựng phiếu trả giá và đơn đăng ký tham gia đấu giá vào thùng phiếu từ 7h30 đến 10h ngày 5/4 tại trụ sở UBND xã Hồng Sơn.

Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá vào 10h20 ngày 5/4 tại trụ sở UBND xã Hồng Sơn.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung, địa chỉ Tầng 2, số nhà 08, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại 0915.665.669.

chọn
Hình ảnh cầu vượt sông Đạm Thủy ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang xây dựng
Cầu vượt sông Đạm Thủy nối xã Thủy An và phường Hồng Phong thuộc thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang triển khai xây dựng.