Nghệ An đấu giá 45 lô đất tại huyện Nam Đàn, khởi điểm từ 2,5 triệu đồng/m2

45 lô đất ở tại vùng Cồn Đen, xóm Hồng Tân, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, có diện tích từ 296 m2/lô đến 375 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Nam Đàn .

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 45 lô đất ở tại vùng Cồn Đen, xóm Hồng Tân, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Diện tích các lô đất từ 296 m2/lô đến 375 m2/lô.

45 lô đất có mức giá khởi điểm từ 2,5 triệu đồng/m2 đến 3,5 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là hơn 39,79 tỷ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/hồ sơ.

 

 STT

 Lô đất số

Diện tích (m2)

 Giá khởi điểm (đ/m2)

Giá khởi điểm (Đồng)

Giá đã nhân với bước giá 5%
(Đồng)

 Tiền đặt trước (Đồng)

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

1

Lô số 01

314,00

3.000.000

942.000.000

989.100.000

90.000.000

2

Lô số 02

310,00

3.000.000

930.000.000

976.500.000

90.000.000

3

Lô số 03

313,00

3.000.000

939.000.000

985.950.000

90.000.000

4

Lô số 04

317,00

3.000.000

951.000.000

998.550.000

90.000.000

5

Lô số 05

320,00

3.000.000

960.000.000

1.008.000.000

90.000.000

6

Lô số 06

324,00

3.000.000

972.000.000

1.020.600.000

90.000.000

7

Lô số 07

328,00

3.000.000

984.000.000

1.033.200.000

90.000.000

8

Lô số 08

330,00

3.000.000

990.000.000

1.039.500.000

90.000.000

9

Lô số 09

375,00

3.500.000

1.312.500.000

1.378.125.000

90.000.000

10

Lô số 10

370,00

3.500.000

1.295.000.000

1.359.750.000

90.000.000

11

Lô số 11

352,00

3.000.000

1.056.000.000

1.108.800.000

90.000.000

12

Lô số 12

335,00

3.000.000

1.005.000.000

1.055.250.000

90.000.000

13

Lô số 13

318,00

3.000.000

954.000.000

1.001.700.000

90.000.000

14

Lô số 14

300,00

3.000.000

900.000.000

945.000.000

90.000.000

15

Lô số 15

310,00

3.000.000

930.000.000

976.500.000

90.000.000

16

Lô số 16

314,00

3.000.000

942.000.000

989.100.000

90.000.000

17

Lô số 17

310,00

3.500.000

1.085.000.000

1.139.250.000

90.000.000

18

Lô số 18

314,00

3.500.000

1.099.000.000

1.153.950.000

90.000.000

19

Lô số 19

305,00

3.000.000

915.000.000

960.750.000

90.000.000

20

Lô số 20

302,00

3.000.000

906.000.000

951.300.000

90.000.000

21

Lô số 21

309,00

3.000.000

927.000.000

973.350.000

90.000.000

22

Lô số 22

306,00

3.000.000

918.000.000

963.900.000

90.000.000

23

Lô số 23

321,00

3.500.000

1.123.500.000

1.179.675.000

90.000.000

24

Lô số 24

296,00

2.500.000

740.000.000

777.000.000

70.000.000

25

Lô số 25

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

26

Lô số 26

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

27

Lô số 27

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

28

Lô số 28

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

29

Lô số 29

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

30

Lô số 30

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

31

Lô số 31

296,00

3.000.000

888.000.000

932.400.000

70.000.000

32

Lô số 32

296,00

3.000.000

888.000.000

932.400.000

70.000.000

33

Lô số 33

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

34

Lô số 34

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

35

Lô số 35

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

36

Lô số 36

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

37

Lô số 37

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

38

Lô số 38

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

39

Lô số 39

298,00

2.500.000

745.000.000

782.250.000

70.000.000

40

Lô số 40

296,00

2.500.000

740.000.000

777.000.000

70.000.000

41

Lô số 41

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

42

Lô số 42

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

43

Lô số 43

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

44

Lô số 44

300,00

2.500.000

750.000.000

787.500.000

70.000.000

45

Lô số 45

303,00

2.500.000

757.500.000

795.375.000

70.000.000

 TỔNG

13.982,00

 

39.794.500.000

41.784.225.000

3.610.000.000

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá vào giờ hành chính ngày 20, 21/2 tại vùng Cồn Đen, xóm Hồng Tân, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (liên hệ địa chính xã nếu khách hàng có nhu cầu xem tài sản).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày thông báo niêm yết đến 17h ngày 22/2 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long, UBND xã Nam Thái.

Khách hàng nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long trong thời hạn từ ngày 22/2 đến trước 17h ngày 24/.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phong bì phiếu trả giá từ 13h30 đến 15h ngày 25/2 tại Hội trường UBND xã Nam Thái.

Người tham gia đấu giá được có thể nộp Hồ sơ và phong bì đựng phiếu trả giá trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản hoặc gửi qua đường bưu chính bằng hình thức bảo đảm/chuyển phát nhanh tới địa chỉ trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long.

Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá vào 15h05 ngày 25/2 tại Hội trường UBND xã Nam Thái.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long, địa chỉ số 01, ngõ 120, đường Lý Tự Trọng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại 0913 090 749.

chọn
Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư tổ hợp giải trí lớn nhất châu Á tại Quảng Ninh
Hiệp hội KGA (Hàn Quốc) đề xuất rót 1 - 2 tỷ USD để xây dựng tổ hợp thể thao và vui chơi giải trí lớn nhất châu Á tại Quảng Ninh. Quy mô dự án khoảng 300 - 350 ha.