Những 'nút thắt' mà Grab, Go-Viet, Be phải đáp ứng theo quyết định của Bộ GTVT

Những 'nút thắt' mà Grab, Go-Viet, Be phải đáp ứng nếu muốn tiếp tục hoạt động khi kế hoạch thí điểm xe công nghệ sắp dừng và Nghị định 86 bị thay thế.
Những nút thắt mà Grab, Go-Viet, Be phải đáp ứng nếu muốn tiếp tục tồn tại - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Báo Đầu tư).

Theo quyết định số 146/QĐ-BGTVT, kể từ ngày 1/4, kế hoạch thí điểm sử dụng ứng dụng công nghệ hỗ trợ quản lí, kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng sẽ dừng.

Cụ thể, các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và phương tiện kinh doanh vận tải đang tham gia kế hoạch thí điểm dừng hoạt động thí điểm kể từ ngày 1/4.

Với xe ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng trước ngày 1/4 đang tham gia kế hoạch thí điểm, kể từ ngày 1/4: Nếu tiếp tục hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng thì phải thực hiện cấp lại phù hiệu và dán cố định trên xe ô tô kinh doanh vận tải, thời gian thực hiện xong trước ngày 1/7/2021.

Việc dừng các hoạt động triển khai các hoạt động trên theo kế hoạch nhằm thực hiện các qui định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP (thay thế Nghị định 86 và có hiệu lực từ 1/4) về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo Nghị định số 10 nêu trên, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi là việc sử dụng xe ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ (bao gồm cả người lái xe) để vận chuyển hành khách theo lịch trình và hành trình do hành khách yêu cầu; có sử dụng đồng hồ tính tiền để tính cước chuyến đi hoặc sử dụng phần mềm để đặt xe, huỷ chuyến, tính cước chuyến đi và kết nối trực tiếp với hành khách thông qua phương tiện điện tử.

Đối với loại hình xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, Nghị định trên cũng qui định rất rõ:

Phải có phù hiệu "XE TAXI" và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe.

Phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ "XE TAXI" làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe với kích thước tối thiểu của cụm từ "XE TAXI" là 6 x 20 cm.

Được quyền lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "TAXI" cố định trên nóc xe với kích thước tối thiểu là 12 x 30 cm. Trường hợp lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "TAXI" cố định trên nóc xe thì không phải niêm yết (dán cố định) cụm từ "XE TAXI" trên kính phía trước và kính phía sau xe.

Trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trên 70% tổng thời gian hoạt động trong một tháng tại địa phương nào thì phải thực hiện cấp phù hiệu địa phương đó; việc xác định tổng thời gian hoạt động được thực hiện thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe.

Đối với xe taxi sử dụng phần mềm để đặt xe, huỷ chuyến, tính cước chuyến đi (sau đây gọi là phần mềm tính tiền) trên xe phải có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách để đặt xe, huỷ chuyến; Tiền cước chuyến đi được tính theo quãng đường xác định trên bản đồ số.

Phần mềm tính tiền phải đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật về giao dịch điện tử; giao diện dành cho hành khách phải có tên hoặc biểu trưng (logo) của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và phải cung cấp cho hành khách trước khi thực hiện vận chuyển các nội dung tối thiểu gồm:

Tên đơn vị kinh doanh vận tải, họ và tên lái xe, biển kiểm soát xe, hành trình, cự li chuyến đi (km), tổng số tiền hành khách phải trả và số điện thoại giải quyết phản ánh của hành khách.

chọn