Nợ khó đòi của Tập đoàn Dầu khí QGVN cao nhất trong khối doanh nghiệp nhà nước

Trong số hơn 14 nghìn tỉ đồng nợ khó đòi của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, riêng Tập đoàn Dầu khí QGVN đã chiếm gần 7 nghìn tỉ đồng. Đứng thứ hai là Tập đoàn Cao su Việt Nam và thứ ba là Tập đoàn Viễn thông quân đội.

Trong báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Tập đoàn kinh tế (TĐ), Tổng Công ty nhà nước (TCT), công ty mẹ - công ty con trong năm 2017 của Chính phủ mới đây cho biết; tổng tài sản của các doanh nghiệp nhà nước là 2.776.384 tỉ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2016, chiếm 39% trong cơ cấu về tài sản, tỉ trọng tài sản cố định.

no kho doi cua tap doan dau khi qgvn cao nhat trong khoi doanh nghiep nha nuoc
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đứng đầu trong danh sách các doanh nghiệp nhà nước có nợ khó đòi.

Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn của các TĐ,TCT là 302.613 tỉ đồng, tăng 14,5% so với thực hiện năm 2016. Trong đó, công ty mẹ là 251.131 tỉ đồng, tăng 13,3% so 2016.

Với đầu tư dài hạn thì các con số này là 134.451 tỉ đồng, giảm 5% so với năm 2016. Trong đó, công ty mẹ là 518.150 tỉ đồng, tương đương với thực hiện năm 2016 và chủ yếu thực hiện đầu tư vào các công ty con với giá trị là 450.661 tỉ đồng, chiếm 87% các khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty mẹ.

Đáng chú ý, với các khoản phải thu tổng các khoản phải thu là 409.074 tỉ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2016. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 14.114 tỉ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2016, chiếm 3,8% tổng số nợ phải thu.

Đứng đầu danh sách nợ phải thu khó đòi là TĐ Dầu khí Quốc gia Việt Nam với số tiền lên đến 6.956 tỉ đồng, tiếp đó là TĐ Cao su Việt Nam 1.557 tỉ đồng, đứng thứ ba là TĐ Viễn thông quân đội là 1.406 tỉ đồng. Ngoài ra một số TCT khác như Lương thực Miền Nam, Than - Khoáng sản Việt Nam,....

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra một số công ty mẹ có tỉ lệ nợ phải thu/tổng tài sản ở mức cao như; TĐ Hóa chất VN (nợ phải thu 12.057,5 tỉ đồng, bằng 58%); Công ty mẹ - TCT Sông Đà (nợ phải thu 8.584,702 tỉ đồng, bằng 54%); Công ty mẹ - TCT Đông Bắc (nợ phải thu 6.182,272 tỉ đồng, bằng 70%),....

Chính phủ cũng chỉ ra vốn chủ sở hữu của các TĐ, TCT tăng hàng năm chủ yếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế, chênh lệch đánh giá lại tài sản và thặng dư vốn thu được trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp thành viên và các đơn vị phụ thuộc. Trong đó, năm 2017 tổng vốn chủ sở hữu của các TĐ, TCT là 1.227.124 tỉ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2016.

Về cơ bản, theo báo cáo của các TĐ, TCT thì phần lớn các Công ty mẹ đều bảo toàn được vốn chủ sở hữu (trừ một số doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh bị lỗ).

no kho doi cua tap doan dau khi qgvn cao nhat trong khoi doanh nghiep nha nuoc Doanh nghiệp Nhà nước đang gánh nợ hơn 1,5 triệu tỉ đồng

Khoản nợ của các tập đoàn, tổng công ty tăng 1,3% so với 2016 và chiếm hơn một nửa tổng tài sản số đơn vị ...

no kho doi cua tap doan dau khi qgvn cao nhat trong khoi doanh nghiep nha nuoc 'Siêu Ủy ban' quản lý 5 triệu tỷ đồng vốn DNNN: Sẽ chấm dứt 'vừa đá bóng, vừa thổi còi'

Các chuyên gia cho rằng, việc thành lập Siêu Ủy ban quản lý khối lượng rất lớn tài sản của Nhà nước sẽ khắc phục ...

no kho doi cua tap doan dau khi qgvn cao nhat trong khoi doanh nghiep nha nuoc Doanh nghiệp Nhà nước chậm cổ phần hoá vì sếp lo mất vị trí, né trách nhiệm

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, vẫn còn tư tưởng né tránh trách nhiệm, sợ va chạm nên chưa làm quyết liệt, mạnh mẽ ...

no kho doi cua tap doan dau khi qgvn cao nhat trong khoi doanh nghiep nha nuoc 19 doanh nghiệp về 'siêu ủy ban' có thể thay sếp

Chức danh lãnh đạo 19 tập đoàn, tổng công ty có thể do Siêu ủy ban và Bộ Nội vụ quyết định thay vì các ...

chọn