Novaland có Quyền Giám đốc Tài chính mới

HĐQT Novaland vừa bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Tài chính của công ty kể từ ngày 1/3/2021.

Mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa bổ nhiệm nhân sự chủ chốt. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung sẽ giữ chức danh Quyền Giám đốc Tài chính của công ty kể từ ngày 1/3/2021.

Song song đó, HĐQT giao bà Hoàng Thu Châu, Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Kế toán có trách nhiệm bàn giao các công việc thuộc phạm vi chức danh Quyền Giám đốc Tài chính cho bà Nguyễn Thị Xuân Dung.

Trước khi đảm nhiệm vai trò mới, bà Nguyễn Thị Xuân Dung là Giám đốc Thị trường vốn và Quan hệ Nhà đầu tư của Novaland.

Còn vị trí Giám đốc Tài chính của Novaland do bà Hoàng Thu Châu đảm nhiệm từ ngày 7/1/2019, sau khi ông Phan Lê Hòa từ nhiệm.

Ngoài ra, nhân sự chủ chốt tại Khối Tài chính - Kế toán còn có ông Nguyễn Thái Phiên, Giám đốc Tài chính Doanh nghiệp, phụ trách nhóm công việc liên quan đến các định chế tài chính.

chọn
Đà Nẵng phát triển đô thị mới về phía tây và tây bắc, huyện Hòa Vang sẽ lên thị xã với tốc độ đô thị hóa mạnh
Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa lớn hơn 85%, đủ điều kiện thành lập Thị xã, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường.