Ocean Group có kế hoạch rút vốn tại dự án công viên 1.600 tỷ đồng ở KĐT Nam Trung Yên

Ocean Group sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tái cơ cấu để xử lý các khoản công nợ từ ngày 21/1 đến 19/2.

Ngày 30/12/2020, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - Mã: OGC) đã thông qua các nội dung sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về phương án tái cơ cấu để xử lý các khoản công nợ phải thu với các công ty VNT, Phú Nguyên và phải trả với VNT, Thần Đồng, Kinh doanh Nhà.

Thời gian dự kiến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 21/1 và 19/2.

Ocean Group muốn rút vốn tại dự án công viên 1.600 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chi tiết thời gian xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Nguồn: OGC).

Cụ thể, OGC muốn chấm dứt hợp tác đầu tư và rút vốn của mình tại dự án xây dựng công viên, Hồ Điều Hòa thuộc khu đô thị Tây Nam Hà Nội.

Nguồn tiền thu được dùng để hoàn trả khoản tiền mà CTCP Giáo dục Quốc tế Thần Đồng đã chuyển cho OGC theo hợp đồng.

Về dự án xây dựng công viên, Hồ Điều Hòa mà công ty muốn chấm dứt hợp tác đầu tư, theo công bố trên website, đây là dự án nằm tại Khu đô thị Nam Trung Yên, với diện tích đất là 112.410m2, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 1.600 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH VNT làm chủ đầu tư.

Theo OGC, do phương án đầu tư tiếp tục với quy hoạch theo phương án Hà Nội đã phê duyệt thay đổi so với phương án đấu giá ban đầu là không có hiệu quả, VNT đề xuất phương án thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo điều kiện cho đối tác chuyển nhượng dự án, hoàn trả các bên tham gia khoản tiền đã góp vào dự án này.

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020, tại ngày 30/9/2020, tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn của OGC lên tới 5.896 tỷ đồng và doanh nghiệp phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi lên tới 4.470 tỷ đồng. 

Trong đó có gần 1.414 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn. Với 2.768 tỷ đồng phải thu khác có rất nhiều khoản lớn vẫn chưa thu hồi được hết qua nhiều năm.

Ocean Group muốn rút vốn tại dự án công viên 1.600 tỷ đồng - Ảnh 2.

Các khoản phải thu ngắn hạn khác của OGC. (Nguồn: BCTC quý III/2020).

Đến cuối quý III/2020, nợ phải thu ngắn hạn của công ty với CTCP Xây dựng Kinh doanh Nhà là 12 tỷ đồng, phải thu của VNT là 299 tỷ đồng và của CTCP Đầu tư Phát triển Phú Nguyên là 69 tỷ đồng.

Về các khoản phải trả, tổng các khoản phải trả cho công ty VNT, Thần đồng là 272 tỷ đồng.

chọn