Ông Nguyễn Đức Chi giữ chức Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Ông Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1970, quê quán tại Hà Nội, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, đã có 23 năm công tác trong ngành Tài chính, 5 năm công tác tại doanh nghiệp.

Sáng 28/9, Kho bạc Nhà nước tổ chức công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Chi làm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC làm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. (Ảnh: Bộ Tài chính).

Tại hội nghị, ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) giữ chức Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1970, quê quán tại Hà Nội, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, đã có 23 năm công tác trong ngành Tài chính, 5 năm công tác tại doanh nghiệp.

Tháng 9/1992 - tháng 2/1999, ông là chuyên viên Kho bạc Nhà nước.

Tháng 3/1999 - tháng 8/2000, ông là chuyên viên Vụ Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính.

Tháng 9/2000 - tháng 10/2007, ông công tác tại Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức tài chính, Bộ Tài chính và giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng.

Tháng 1/2007 - tháng 12/2015, ông đảm nhiệm chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

Tháng 12/2015 đến nay, ông Nguyễn Đức Chi là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

chọn