Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại một hộ chăn nuôi ở Hà Nội

Hà Nội đã tiến hành tiêu hủy và thực hiện đầy đủ các bước phòng, chống, khống chế dịch bệnh không để lây lan ra diện rộng ngay sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ).

Ngày 7/9, Sở NN&PTNT Hà Nội có báo cáo gửi UBND thành phố về diễn biến tình hình công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố (đến ngày 7/9).

Theo Sở NN&PTNT, ngày 4/9, trên địa bàn xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ) xảy ra ổ DTLCP tại một hộ chăn nuôi với tổng đàn 25 con làm chết và tiêu hủy 11 con lợn với tổng trọng lượng 489kg. 

Ngày 5/9, tiếp tục tiêu hủy 7 con lợn thương phẩm, tổng trọng lượng 216kg có biểu hiện ốm sốt, bỏ ăn, ủ rũ. Lũy kế đến ngày 7/9, tổng số lợn đã tiêu hủy là 18 con với tổng trọng lượng là 705kg. Tính tới thời điểm báo cáo, đàn lợn của hộ gia đình trên còn 7 con lợn khỏe mạnh.

Ngay khi xảy ra ổ DTLCP, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã triển khai các bước phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, Cục Thú y. 

Sở NN&PTNT cũng đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội và thú y cơ sở tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ các bước phòng, chống, khống chế dịch bệnh không để lây lan ra diện rộng. Đặc biệt bố trí cán bộ thực hiện công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ số lợn khỏe mạnh còn lại trong đàn.

Trong thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở, kịp thời phát hiện và tiêu hủy lợn bệnh đúng qui định. 

Ngoài ra, Sở yêu cầu tăng cường kiểm tra các cơ sở việc tái đàn đảm bảo đúng hướng dẫn. Kịp thời phát hiện các hộ nhập đàn không khai báo, nếu xảy ra dịch đề nghị chính quyền địa phương xử lí vi phạm hành chính và không hỗ trợ. 

Duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông. Kiểm tra, rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Sở NN&PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng tốt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, không để bệnh DTLCP xảy ra.

chọn