Quảng Bình điều tra hành vi khai hai giá trong chuyển nhượng bất động sản

Tỉnh Quảng Bình giao Công an thường xuyên phối hợp với cơ quan Thuế tổ chức xác minh, điều tra các trường hợp giá giao dịch trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá giao dịch thực tế trên thị trường.

 Một góc TP Đồng Hới. (Ảnh: baoquangbinh.vn).

Ngày 21/4, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Cục Thuế xác định giá tính thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, lệ phí trước bạ phù hợp với giá thực tế giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp phát hiện giá giao dịch trên hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá giao dịch thực tế thì tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định,...

Sở Tư pháp được yêu cầu tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với việc các tổ chức hành nghề công chứng, người có thẩm quyền chứng thực chứng nhận việc xác lập các giao dịch chuyển quyền, đặt cọc để chuyển quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi chưa đủ điều kiện theo quy định và việc công chứng “khống”, công chứng “treo”, công chứng “chờ” nhằm tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân trốn thuế,...

Còn Sở Xây dựng được yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tiến độ thực hiện của dự án, điều kiện chuyển nhượng dự án, tham mưu đề xuất UBND tỉnh các dự án phát triển nhà ở, dự án khu dân cư được chuyển quyền sử dụng đất sau khi đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật,...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan Công an thường xuyên phối hợp với cơ quan Thuế tổ chức xác minh, điều tra các trường hợp giá giao dịch trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá giao dịch thực tế trên thị trường.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã phường, thị trấn rà soát giá giao dịch thực tế trên thị trường, cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế để thực hiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, đồng thời làm cơ sở để đề xuất UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm,...

Công an tỉnh Quảng Bình được yêu cầu chủ động phối hợp với các sở, ngành trong công tác điều tra, xác minh, xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm pháp luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Tập trung cho công tác điều tra, xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản do cơ quan Thuế chuyển đến.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các phòng, ban chức năng điều tra, xác minh xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

chọn
Nhiều dự án bất động sản lớn được chuyển mục đích sử dụng đất
Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án bất động sản tại Long An, Hòa Bình... đã được duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện.