6 tháng đầu năm Quảng Bình thu 3.882 tỷ đồng từ đấu giá sử dụng đất

Đây là thông tin được đưa ra tại phiên họp thường kỳ lần thứ 21, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Bình được tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua.

Phiên họp đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm do ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh chủ trì.

Số liệu công bố tại phiên họp cho thấy, tính đến ngày 30/6, kết quả đấu giá thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh Quảng Bình đạt 3.882 tỷ đồng, vượt 31% chỉ tiêu dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 10% chỉ tiêu UBND tỉnh giao và tăng 104,5% so cùng kỳ năm 2021.

Số thu từ các dự án tạo quỹ đất do địa phương, đơn vị đã ứng vốn Quỹ Phát triển đất là 1.380 tỷ đồng, chiếm 35%. Thu từ các lô đất xen cư, xen kẹt, các dự án do địa phương tự cân đối vốn thực hiện không ứng vốn tại Quỹ Phát triển đất và thu khác 400 là tỷ đồng, chiếm 10,3%. Thu từ các dự án xã hội hóa là 2.102 tỷ đồng, chiếm 54,1% và tăng 79,6% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong nửa đầu năm qua, Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Bình đã tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho 8 công trình, dự án với tổng số tiền là 196,8 tỷ đồng, tăng 119% so cùng kỳ năm trước.

Quỹ đã thực hiện giải ngân 158,1 tỷ đồng cho các công trình, dự án. Số vốn ứng được thu hồi là 121,1 tỷ đồng. Tổng dư nợ vốn ứng là 191,2 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ năm 2021, chiếm 99,1% quy mô nguồn vốn.

Phát biểu tại phiên họp, ông Phan Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Theo đó, Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ đưa kế hoạch thu tiền sử dụng đất hiệu quả; tập trung khắc phục các khó khăn, vướng mắc; tăng cường cân đối, kiểm soát nguồn vốn luân chuyển để chủ động nguồn vốn bố trí cho các dự án; bám sát văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính trong việc tham mưu quy trình ứng vốn, hoàn trả vốn ứng từ nguồn vốn Quỹ Phát triển đất đúng quy định; tập trung triển khai các giải pháp thu hồi nợ, nhất là thu hồi nợ đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, có khả năng trả nợ.

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh cũng yêu cầu các thành viên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính; thường xuyên cập nhật quy định của pháp luật để tham mưu sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế làm việc, quy trình quản lý quỹ… 

chọn
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được thông qua, thành phố dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng.