Quảng Bình tìm nhà đầu tư cho Cảng quốc tế Hòn La hơn 2.100 tỷ đồng

Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La, tại Khu kinh tế Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch có tổng mức đầu tư 2.112 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình vừa thông báo tìm nhà đầu tư cho dự án Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La, tại Khu kinh tế Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Dự án có tổng mức đầu tư 2.112 tỷ đồng.

Mục tiêu là xây dựng khu bến cảng tổng hợp phục vụ cho Khu kinh tế Hòn La, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết hợp tiếp chuyển hàng cho nước CHDCND Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan; có bến tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng, container và tiếp nhận tàu khách quốc tế.

Về thời hạn, tiến độ đầu tư, giai đoạn 1 khởi công quý I/2023, hoàn thành quý IV/2024. + Giai đoạn 2: Khởi công quý I/2025; hoàn thành quý IV/2026.

Quy mô dự án gồm 4 bến cập tàu. Trong đó, giai đoạn 1 có hai bến (một bến cho tàu trọng tải đến 50.000DWT và một bến cho tàu có trọng tải đến 100.000DWT); giai đoạn 2 gồm hai bến (một bến cho tàu trọng tải đến 70.000DWT và một bến cho tàu trọng tải đến 100.000DWT).

Khu nước trước cảng gồm: Vũng đậu tàu và khu quay trở, khu bãi; các kho bãi chứa hàng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đủ khả năng tiếp nhận hàng tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng, container, tàu khách quốc tế.

Yêu cầu về năng lực tài chính của chủ đầu tư gồm: Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ,

Về năng lực kinh nghiệm, nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm để thực hiện dự án, trong đó đã (hoặc đang) thực hiện ít nhất một dự án cảng biển loại II (theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải),có bến quốc tế cho tàu đến 70.000DWT, với tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án là 2.000 tỷ đồng.

chọn
Đề nghị quy định cụ thể tỷ lệ tổng dư nợ của doanh nghiệp BĐS trên tổng vốn chủ sở hữu
Bộ Tài chính, NHNN đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu quy định cụ thể tỷ lệ tổng dư nợ (tín dụng, trái phiếu) của doanh nghiệp trên tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thay vì trên tổng mức đầu tư của cả dự án.