Quảng Bình muốn đưa TP Đồng Hới thành đô thị du lịch

Sở Xây dựng Quảng Bình đang hoàn thiện đồ án quy hoạch chung TP Đồng Hới và vùng phụ cận với mục tiêu xây dựng TP Đồng Hới là đô thị du lịch.

 Một góc TP Đồng Hới hiện nay. (Ảnh: Báo Quảng Bình)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, ngày 23/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị để nghe báo cáo Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2045.

Theo báo cáo đồ án, phạm vi lập quy hoạch bao gồm TP Đồng Hới và khu vực phụ cận gồm các xã: Lương Ninh, Quán Hàu, một phần xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh), Lý Trạch, Nhân Trạch, một phần xã Nam Trạch (Bố Trạch). Diện tích phạm vi quy hoạch khoảng hơn 21.255 ha, quy mô dân số dự kiến đến năm 2045 khoảng 300.000 - 350.000 người.

Trên cơ sở phân tích các phân khu chức năng đã hình thành, các chức năng còn thiếu hoặc chưa phát triển, quy hoạch thành phố được định hướng phát triển toàn diện trên 4 hướng gồm: Hướng đông du lịch biển; hướng nam đô thị chất lượng cao; hướng tây gắn với cao tốc Bắc Nam phát triển đô thị nông nghiệp, logistics, công nghệ cao; hướng bắc gắn với phụ cận sân bay, ga đường sắt cao tốc Bắc Nam.

Ngoài ra, Đồ án quy hoạch cụ thể 8 phân khu gắn liền với 4 hướng phát triển đô thị, đưa ra những vấn đề giải pháp mà đô thị TP Đồng Hới cần phải giải quyết; các nội dung điều chỉnh về quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật so với quy hoạch cũ.

Qua báo cáo đồ án quy hoạch của đơn vị tư vấn, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã thảo luận về một số nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất; định hướng phát triển các trung tâm đô thị du lịch.

CÙng với đó là chỉnh trang các tuyến phố hiện tại; dành quỹ đất cho các bãi đậu, đỗ xe; hệ thống thoát nước chống úng, chống ngập cho đô thị; không gian phát triển sân bay Đồng Hới khi nâng cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế; quỹ đất cho các thiết chế văn hóa; bảo đảm cảnh quan, môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá, Đồng Hới là đô thị trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Quảng Bình; việc quy hoạch thành phố theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển là vấn đề quan trọng, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình và vùng lân cận.

Ngoài ra, Đồng Hới phải xác định xây dựng thành phố hiện đại là mục tiêu, chiến lược để quá trình quy hoạch đảm bảo phát triển không gian đô thị, phân bố các phân khu phù hợp, khoa học, từ đó làm cơ sở cho công tác quản lý, đầu tư phát triển.

Lãnh đạo cũng đề nghị Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn tiếp thu những ý kiến của lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương để hoàn thiện đồ án quy hoạch với yêu cầu xác định mục tiêu xây dựng TP Đồng Hới là đô thị du lịch, đô thị văn minh, đô thị hoa hồng.

Đặc biêt, Đồ án phải bảo đảm giữ gìn được các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của thành phố hoa hồng; bảo đảm quốc phòng - an ninh; khai thác tối đa thế mạnh không gian biển, 2 bên bờ sông Nhật Lệ, bảo đảm không gian sinh thái để phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo rà soát, bố trí hợp lý các khu chức năng, các công trình hạ tầng; thêm các khu công viên cây xanh, rừng trong thành phố; bảo đảm những yêu cầu về phương án sử dụng đất, hạ tầng giao thông, thoát nước, chống ngập, cảnh quan, môi trường sinh thái.

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.