Quảng Bình sẽ xây mới ba đường ven biển và 7 tỉnh lộ

Theo quy hoạch, giai đoạn 2021 - 2030, Quảng Bình sẽ có 8 tuyến đường ven biển đi qua địa bàn với tổng chiều dài khoảng 137 km.

Quảng Bình sẽ mở mới ba tuyến đường ven biển đến năm 2030. (Ảnh: Bộ Giao thông Vận tải).

Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, thời kỳ 2021 - 2030, Quảng Bình sẽ có 8 tuyến đường ven biển đi qua địa bàn với chiều dài khoảng 137 km. Trong đó, về giải pháp quy hoạch hình thành đường ven biển, tỉnh này sẽ giữ nguyên trạng đối với 4 tuyến đường hiện hữu với tổng chiều dài khoảng 48,5 km; làm mới ba tuyến đường với chiều dài khoảng 40,5 km và nâng cấp, cải tạo một tuyến dài 48 km.

4 tuyến đường hiện hữu sẽ được Quảng Bình giữ nguyên trạng gồm đường từ Đèo Ngang (ranh giới tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình) - Nam Cầu Roòn, dài 16,5 km, hiện là quốc lộ 1 (QL 1), quy mô đường cấp III.

Đường từ cầu Gianh - nam Cầu Lý Hoà, dài khoảng 17 km, hiện là QL 1, quy mô đường cấp III; đường Quang Phú - Lộc Ninh (giao với quốc lộ 1), dài khoảng 7 km, hiện là đường địa phương, quy mô đường cấp III; đường Lộc Ninh - Lương Ninh, dài khoảng 8 km, hiện là QL 1 đoạn nội thị TP Đồng Hới, quy mô đường đô thị.

Ba tuyến đường sẽ được mở mới gồm đường nam Cầu Roòn - Quảng Phúc (đầu phía bắc cầu Gianh), dài khoảng 22,5 km, quy mô đường cấp III; đường Nam cầu Lý Hoà - Quang Phú, dài 14,5 km, quy mô đường cấp III; đường Lương Ninh - cầu Nhật Lệ 3 - Hà Trung, dài khoảng 3,5 km, quy mô đường cấp III.

Một tuyến đường sẽ được nâng cấp, cải tạo là đường Hà Trung - Mạch Nước (ranh giới giữa tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị), chiều dài khoảng 48 km, đây là đường địa phương với quy mô đường cấp III.

Bên cạnh 8 tuyến đường ven biển, theo quy hoạch, tỉnh này sẽ có 31 tuyến đường tỉnh, trong đó, Quảng Bình sẽ giữ nguyên 7 tuyến hiện hữu; điều chỉnh tên gọi một tuyến; điều chỉnh phạm vi 7 tuyến; nâng cấp quản lý 7 tuyến; xây dựng mới 7 tuyến và điều chỉnh một tuyến quốc lộ thành đường tỉnh.

7 tuyến sẽ được giữ nguyên hiện hữu gồm ĐT 558B (Quảng Phú - Quảng Hợp, 21 km); ĐT 558C (Mai Hóa - Ngư Hóa, 20,4 km); ĐT 561 (Hoàn Lão - Cự Nẫm, 12 km); ĐT 565B (Sen Thủy - Kim Thủy, 14,5 km); ĐT 566 (Nhân Trạch - Hòa Trạch, 11 km); ĐT 567 (Đồng Hải - Lý Trạch, 15 km); ĐT 570B (Đồng Hải - Đồng Sơn, 7 km).

Một tuyến được điều chỉnh tê gọi là ĐT 560B (Thanh Trạch - Cảng Giang, 2 km), tuyến đường này được điều chỉnh tên gọi đường quốc lộ 1 (QL 1) - Cảng Gianh.

7 tuyến được điều chỉnh phạm vi gồm ĐT 558 (Quảng Tiến - Quảng Châu, 7,2 km, điều chỉnh điểm đầu và chiều dài tuyến); ĐT 559 (Quảng Phong - Cảnh Hóa, 18 km, điều chỉnh hướng tuyến và chiều dài tuyến); ĐT 559B (Quảng Lộc - Minh Hóa, 52,4 km, điều chỉnh điểm đầu, hướng tuyến và chiều dài tuyến).

ĐT 564 (Hồng Thủy - Trường Thủy, 30 km, điều chỉnh điểm đầu và chiều dài tuyến); ĐT 567B (Hải Thành - Đồng Sơn, 8 km, điều chỉnh điểm đầu và chiều dài tuyến); ĐT 568 (Đồng Hải - Thuận Đức, 8,5 km, điều chỉnh điểm cuối và chiều dài tuyến) và ĐT 568B (Bắc Lý - Đức Ninh Đông, 5 km, điều chỉnh điểm cuối và chiều dài tuyến).

7 tuyến được nâng cấp quản lý bao gồm ĐT 558E (Quảng Thanh - Quảng Châu, 8,5 km, nâng cấp quản lý tuyến đường Quảng Thanh - Quảng Phương - Quảng Lưu - Quảng Châu);  ĐT 559D (Dân Hóa - Trọng Hóa, 23,5 km, nâng cấp quản lý tuyến đường vào bản Lòm, xã Trọng Hóa).

ĐT 559F (Châu Hóa - Cao Quảng, 8,5 km, nâng cấp quản lý tuyến đường Châu Hóa - Cao Quảng); ĐT 565C (Sơn Thủy - Trường Thủy, 26 km, nâng cấp quản lý tuyến đường An - Sơn, đường Mai Thủy - An Thủy và đường Chợ Đôộng - Trường Thủy).

ĐT 565D (Mỹ Thủy - Thái Thủy, 7 km, nâng cấp quản lý tuyến đường Mỹ Thủy - Dương Thủy - Thái Thủy); ĐT 565E (Lộc Thủy - Mỹ Thủy, 13,5 km, nâng cấp quản lý tuyến đường Hữu ngạn bờ sông Kiến Giang); ĐT 570 (Bảo Ninh - Nghĩa Ninh, 7,2 km, nâng cấp quản lý tuyến đường từ đường Võ Nguyên Giáp, qua cầu Nhật Lệ 2 đến đường HCM nhánh Đông).

7 tuyến được xây dựng mới gồm ĐT 558F (Ba Đồn - Quảng Tiến, 10,5 km, xây dựng mới và nâng cấp quản lý tuyến đường từ QL 12A qua trung tâm huyện Quảng Trạch đến ĐT 558D); ĐT 559C (Liên Trường - Xuân Trạch, 21 km, xây dựng mới và nâng cấp quản lý tuyến đường nối QL 12A tại xã Liên Trường với đường HCM tại xã Xuân Trạch).

ĐT 559E (Đức Hóa - Thuận Hóa, 18 km, xây dựng mới và nâng cấp quản lý tuyến đường từ Đức Hóa - Thạch Hóa - Đồng Hóa - Thuận Hóa), ĐT 563 (Quảng Hòa - Thanh Trạch, 18 km, xây dựng mới và nâng cấp quản lý tuyến đường từ Quảng Hòa đi Mỹ Trạch, Thanh Trạch); ĐT 569 (Bảo Ninh - Hải Ninh, 15 km, xây dựng mới và nâng cấp quản lý tuyến đường Bảo Ninh - Hải Ninh).

ĐT 569C (Tân Ninh - Trường Sơn, 31,5 km, xây dựng mới và nâng cấp quản lý tuyến đường Tân Ninh - Trường Xuân - Trường Sơn); ĐT 570C (Bảo Ninh - Vĩnh Ninh, 9 km, xây dựng mới và nâng cấp quản lý tuyến đường từ đường Võ Nguyên Giáp, qua cầu Nhật Lệ 3 đến đường HCM nhánh Đông).

Một tuyến quốc lộ thành đường tỉnh gồm ĐT 569B (Quán Hàu - Vĩnh Ninh, 4 km, điều chỉnh đoạn Km0-Km4/QL 9B hiện tại thành đường tỉnh sau khi Bộ GTVT điều chỉnh hướng tuyến QL 9B).

chọn
Hé lộ thời điểm triển khai khu đô thị gần 2.000 tỷ của Mipec tại Hà Tĩnh
Dự kiến từ tháng 8/2024, Mipec sẽ triển khai xây dựng các hạng mục nhà ở của Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án này có quy mô gần 30 ha, tổng mức đầu tư 1.985 tỷ đồng.