Quy hoạch phân khu mở rộng Khu công nghiệp Cam Liên, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Quy hoạch phân khu mở rộng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Cam Liên được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt ngày 7/1/2021.

Vị trí, phạm vi và quy mô

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu thuộc địa phận xã Thanh Thủy và xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, gồm 2 khu vực có ranh giới cụ thể như sau:

- Khu vực 1 (thuộc xã Thanh Thủy) phía đông bắc giáp đất định hướng chức năng thương mại dịch vụ; phía tây nam giáp đất trồng màu và đường quy hoạch rộng 22,5 m; phía đông nam giáp khu quy hoạch nghĩa địa và đường quy hoạch rộng 15 m; phía tây bắc giáp đường quy hoạch rộng 15 m và đất quy hoạch ở mới.

- Khu vực 2 (thuộc xã Ngư Thủy Bắc) phía đông giáp đường quy hoạch rộng 36 m; phía tây nam giáp đất quy hoạch KCN Cam Liên (giai đoạn 1); phía đông nam và tây bắc giáp đường quy hoạch rộng 15 m.

Diện tích của khu công nghiệp là 1.812.160 m2, trong đó khu vực 1 có diện tích 878.360 m2; khu vực 2 có diện tích 933.800 m2.

Tính chất khu vực quy hoạch

Quy hoạch phân khu mở rộng của khu công nghiệp Cam Liên (có cấp độc hại cấp III – V) theo hướng đa ngành, công nghệ sạch, tiên tiến và thân thiện với môi trường. Tổ chức kết nối chặt chẽ với các phân khu nhằm quản lý thống nhất về cơ cấu chức năng và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ khu công nghiệp sau khu mở rộng.

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu mở rộng Khu công nghiệp Cam Liên TẠI ĐÂY.

Bản vẽ hiện trạng:

 Bản vẽ hiện trạng Khu công nghiệp Cam Liên.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Cam Liên.

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông Khu công nghiệp Cam Liên.

Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống:

 Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống Khu công nghiệp Cam Liên.