Quảng Bình đấu giá 20 thửa đất tại Tuyên Hóa, khởi điểm 4,8 tỷ đồng

20 thửa đất tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 22/7.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa và Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Bộ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 20 thửa đất ở nông thôn tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

20 thửa đất có tổng diện tích 4.304,9 m2 (từ 165,6 m2 đến 350,9 m2). Giá khởi điểm từ 110 triệu đồng đến 335 triệu đồng/thửa. Tiền đặt trước từ 5% đến 20% trên giá khởi điểm của mỗi thửa đất đưa ra đấu giá.

Xem tài sản trong hai ngày 13/7 và 14/7 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá.  

Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 6/7 đến ngày 19/7 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Bộ và Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá từ ngày 15/7 cho đến ngày 19/7 tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa.

Buổi đấu giá sẽ được diễn ra vào lúc 13h30 ngày 22/7 tại Hội trường UBND xã Tiến Hóa.

Chi tiết liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Bộ. SĐT: 0969.663.579.

chọn