Quảng Bình đấu giá 29 thửa đất tại TP Đồng Hới, khởi điểm 1,8 - 3,4 tỷ đồng/thửa

29 thửa đất ở tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 9/7.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá quyền sử dụng 29 thửa đất ở thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới với tổng giá khởi điểm là 64,71 tỷ đồng.

Diện tích các thửa đất từ 190 m2 đến 299,4 m2/thửa đất, mỗi thửa đất có giá khởi điểm từ 1,82 tỷ đồng đến 3,44 tỷ đồng đất tùy vị trí và diện tích.

 29 thửa đất sắp được đấu giá tại TP Đồng Hới.

Tiền đặt trước từ 350 triệu đồng đến 550 triệu đồng, tùy theo từng thửa đất đăng ký. Xem tài sản trong hai ngày 30/6 và 1/7 tại vị trí các thửa đất. 

Bán, tiếp nhận hồ sơ và bỏ phiếu tham gia đấu giá tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình từ ngày 21/6 đến 16h30 ngày 6/7.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 9/7 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.