Quảng Nam đấu giá 33 lô đất tại thị xã Điện Bàn, khởi điểm từ 3,5 triệu đồng/m2

33 lô đất tại thôn Nông Sơn 2 và thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, có diện tích từ 109,03 m2/lô đến 198,01 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Điện Bàn .

Cụ thể là quyền sử dụng đất ở của 33 lô đất tại thôn Nông Sơn 2 và thôn Nhị Dinh 1 thuộc dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Diện tích các lô đất từ 109,03 đến 198,01 m²/lô.

33 lô đất có mức giá khởi điểm từ 3,5 đến 4,55 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm hơn 15,95 tỷ đồng.

TT

Thửa đất số

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Đơn giá tư vấn đề xuất (đồng/m2)

Hệ số

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Phí hồ sơ (đồng)

Ghi chú 

 

Nông sơn 3 - Đường bê Tông 3m

1

1128

6

198,01

3.630.000

1,0

718.776.300

143.000.000

500.000

 

2

1129

6

135,66

3.630.000

1,0

492.445.800

90.000.000

200.000

 

3

1130

6

134,55

3.630.000

1,0

488.416.500

90.000.000

200.000

 

4

1131

6

133,43

3.630.000

1,0

484.350.900

90.000.000

200.000

 

5

1132

6

132,32

3.630.000

1,0

480.321.600

90.000.000

200.000

 

6

1133

6

131,20

3.630.000

1,0

476.256.000

90.000.000

200.000

 

7

1134

6

130,08

3.630.000

1,0

472.190.400

90.000.000

200.000

 

8

1135

6

128,97

3.630.000

1,0

468.161.100

90.000.000

200.000

 

9

1136

6

127,85

3.630.000

1,0

464.095.500

90.000.000

200.000

 

10

1137

6

126,74

3.630.000

1,0

460.066.200

90.000.000

200.000

 

11

1138

6

125,62

3.630.000

1,0

456.000.600

90.000.000

200.000

 

12

1139

6

124,50

3.630.000

1,0

451.935.000

90.000.000

200.000

 

13

1140

6

168,08

3.630.000

1,0

610.130.400

122.000.000

500.000

 

14

1141

6

122,04

3.630.000

1,0

443.005.200

80.000.000

200.000

 

15

1142

6

111,98

3.630.000

1,0

406.487.400

80.000.000

200.000

 

16

1143

6

111,98

3.630.000

1,0

406.487.400

80.000.000

200.000

 

17

1144

6

111,98

3.630.000

1,0

406.487.400

80.000.000

200.000

 

18

1145

6

111,98

3.630.000

1,0

406.487.400

80.000.000

200.000

 

19

1146

6

109,03

3.630.000

1,0

395.778.900

79.000.000

200.000

 

Nhị Dinh 1 - Đường bê Tông 4m

20

1598

4

110,00

3.500.000

1,0

385.000.000

77.000.000

200.000

 

21

1599

4

110,00

3.500.000

1,0

385.000.000

77.000.000

200.000

 

22

1600

4

110,00

3.500.000

1,0

385.000.000

77.000.000

200.000

 

23

1601

4

110,00

3.500.000

1,0

385.000.000

77.000.000

200.000

 

24

1602

4

110,00

3.500.000

1,0

385.000.000

77.000.000

200.000

 

25

1603

4

130,00

4.550.000

1,1

650.650.000

130.000.000

500.000

Ngã 3

26

1604

4

110,00

4.550.000

1,0

500.500.000

100.000.000

500.000

 

27

1605

4

110,00

4.550.000

1,0

500.500.000

100.000.000

500.000

 

28

1606

4

110,00

4.550.000

1,0

500.500.000

100.000.000

500.000

 

29

1607

4

120,00

4.550.000

1,1

600.600.000

120.000.000

500.000

Ngã 3

30

1608

4

120,00

4.550.000

1,1

600.600.000

120.000.000

500.000

Ngã 3

31

1609

4

120,00

4.550.000

1,0

546.000.000

100.000.000

500.000

 

32

1610

4

120,00

4.550.000

1,0

546.000.000

100.000.000

500.000

 

33

1611

4

120,00

4.550.000

1,1

600.600.000

120.000.000

500.000

Ngã 3

Tổng cộng

4.086,00

 

 

15.958.830.000

3.109.000.000

 

 

Về hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp một lần theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tại ba nơi gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 18/10; trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 18/10; và trụ sở UBND Xã Điện Phước công ty cử nhân sự thời vụ bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tại xã liên tục từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 14/10.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tại hai nơi gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 18/10; và trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 18/10.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung từ ngày 18/10 đến 17h ngày 20/10.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá từ 8h đến 11h ngày 21/10 tại hội trường UBND xã Điện Phước.

Khách hàng xem tài sản phải liên hệ công ty trong vòng hai ngày 29/9 và 30/9 (trong giờ hành chính). Ngoài thời gian trên khách hàng có nhu cầu xem tài sản thì liên hệ Công ty sẽ gửi tọa độ ghim vị trí thửa đất cho khách hàng.  

Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá (dự kiến), khách hàng đi dự công bố đấu giá theo thông báo Công ty ban hành và được phát ngay ngày kết thúc việc bỏ phiếu lúc 13h30 ngày 21/10 tại hội trường UBND xã Điện Phước.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung, địa chỉ số 6 Hà Huy Giáp, TP Tam Kỳ; điện thoại 086 9143999/ 0935.080646; hoặc Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Điện Bàn, điện thoại 0914372798.

chọn
Doanh nghiệp cần làm gì trong bối cảnh thị trường khó?
Thị trường bất động sản năm 2022 đã cho thấy những biểu hiện trầm lắng rõ rệt. Năm 2023 được dự đoán khó có khả năng ổn định, phát triển nếu dòng vốn không được khơi thông. Đâu là hướng đi để các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục tồn tại và phát triển?