TP Hội An, Quảng Nam đấu giá 6 lô đất, khởi điểm 15 triệu đồng/m2

6 lô đất ở tờ bản đồ số 14 thuộc Khu dân cư cánh đồng rơm tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP Hội An, có diện tích từ 151,14 m2/lô đến 540,58 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban quản lý Dự án và Quỹ đất TP Hội An.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 6 lô đất ở tờ bản đồ số 14 thuộc Khu dân cư cánh đồng rơm tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP Hội An. Diện tích các lô đất từ 151,14 đến 540,58 m²/lô.

 6 lô đất có mức giá khởi điểm 15 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm hơn 38,91 tỷ đồng.

TT

Lô đất số

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Phí hồ sơ (đồng)

1

70/1

14

481,2

15.000.000

7.218.000.000

1.443.000.000

30.000.000

500.000

2

70/6

14

151,14

15.000.000

2.267.100.000

453.000.000

30.000.000

500.000

3

70/7

14

449,77

15.000.000

6.746.550.000

1.349.000.000

30.000.000

500.000

4

70/8

14

441,48

15.000.000

6.622.200.000

1.324.000.000

30.000.000

500.000

5

70/9

14

540,58

15.000.000

8.108.700.000

1.621.000.000

30.000.000

500.000

6

70/10

14

530,12

15.000.000

7.951.800.000

1.590.000.000

30.000.000

500.000

Tổng cộng

2594,29

 

38.914.350.000

7.780.000.000

 

 

Về hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá được áp dụng từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

Thời gian bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết 17h ngày 11/10 tại Ban quản lý Dự án và Quỹ đất TP Hội An và Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung trong giờ hành chính từ ngày 11/10 đến 17h ngày 13/10.

Khách hàng xem tài sản liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung hoặc Ban quản lý Dự án và Quỹ đất TP Hội An trong vòng hai ngày 19/9 và 20/9 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem tại khu dân cư cánh đồng rơm tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP Hội An.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h ngày 14/10 tại Hội trường Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, TP Hội An.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung, địa chỉ số 6 Hà Huy Giáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, điện thoại 0869 143999/0935 080646; Ban quản lý Dự án và Quỹ đất TP Hội An, điện thoại 0935 323441.

chọn
Ông Phạm Nhật Vượng thành lập công ty mới chuyên quản lý và đầu tư BĐS
Ông Phạm Nhật Vượng cùng Vinhomes và các cổ đông khác vừa thành lập công ty VMI JSC nhằm phát triển thị trường thứ cấp cho các dự án bất động sản của Vinhomes.