Quảng Nam mời đầu tư ba dự án khu dân cư mới ở Thăng Bình, Điện Bàn

Các dự án này gồm Khu dân cư Trà Đóa 1, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình hơn 10 ha; Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn hơn 5 ha và Khu dân cư Phúc Thành, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn khoảng 8,5 ha.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đang thông báo mời các nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện ba dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Dự án đầu tiên là Khu dân cư Trà Đóa 1 ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình diện tích khoảng 10,03 ha. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 150 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến dự án thực hiện giai đoạn 2021 - 2024.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm hình thành khu dân cư hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; khai thác hiệu quả quỹ đất, cảnh quan sinh thái khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án thứ hai tỉnh Quảng Nam mời đầu tư là Khu dân cư đô thị số 3 ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn diện tích khoảng 5,01 ha. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 44,38 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2022 - 2023.

Còn dự án Khu dân cư Phúc Thành ở xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn có diện tích khoảng 8,5 ha. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 70,6 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2022 - 2024. 

Mục tiêu đầu tư hai dự án trên nhằm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực,...

chọn