Quảng Ninh đấu giá 14 ô đất ở tại huyện Đầm Hà, khởi điểm từ 2,6 triệu đồng/m2

14 ô đất tại Khu dân cư từ cầu sắt đến cầu mới thị trấn Đầm Hà; Quy hoạch chi tiết đất ở nông thôn tỷ lệ 1/500 xã Quảng Lợi (nay là xã Quảng Tân) và Điểm quy hoạch chia lô dân cư thôn An Lợi, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, có diện tích từ 90 đến 289 m2/ô.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Đầm Hà.

Cụ thể là quyền sử dụng 14 ô đất tại Khu dân cư từ cầu sắt đến cầu mới thị trấn Đầm Hà; Quy hoạch chi tiết đất ở nông thôn tỷ lệ 1/500 xã Quảng Lợi (nay là xã Quảng Tân) và Điểm quy hoạch chia lô dân cư thôn An Lợi, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Diện tích các ô đất từ 90 đến 289 m2/ô. 14 ô đất có mức giá khởi điểm từ 2,6 đến 17,13 triệu đồng/m2.

STT

Lô QH

Thửa đất

 Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (UBND huyện phê duyệt) (đ/m2)

 Giá theo giá
 khởi điểm ô đất
 (đồng/ô đất)

Bước giá/ô đất
(đồng/ô đất)

Tiền bán hồ sơ (đồng)/01 ô đất

Tiền đặt trước (đồng)/01 ô đất

Khu dân cư từ cầu sắt đến cầu mới thị trấn Đầm Hà 

1

LK2

1

 100,00

                9.490.000  

             949.000.000

      10.000.000

500.000

      189.000.000

2

2

 100,00

                9.490.000  

             949.000.000

      10.000.000

500.000

      189.000.000

3

3

 100,00

          9.490.000  

             949.000.000

      10.000.000

500.000

      189.000.000

4

4

 100,00

                9.490.000  

             949.000.000

      10.000.000

500.000

      189.000.000

5

5

 100,00

                9.490.000  

             949.000.000

      10.000.000

500.000

      189.000.000

6

LK3

3

 90,00

              17.130.000  

          1.541.700.000

      50.000.000

500.000

      308.000.000

7

4

 90,00

              17.130.000  

          1.541.700.000

      50.000.000

500.000

      308.000.000

Quy hoạch chi tiết đất ở nông thôn tỷ lệ 1/500 xã Quảng Lợi (nay là xã Quảng Tân)   

8

LÔ 1

2

 200,00

                3.340.000  

             668.000.000

      10.000.000

500.000

      133.000.000

9

3

 200,00

                3.340.000  

             668.000.000

      10.000.000

500.000

      133.000.000

10

4

 200,00

                3.340.000  

             668.000.000

      10.000.000

500.000

      133.000.000

11

5

 200,00

                3.340.000  

             668.000.000

      10.000.000

500.000

      133.000.000

Điểm quy hoạch chia lô dân cư thôn An Lợi, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà

12

 

4

 289,00

                2.600.000  

             751.400.000

      20.000.000

500.000

      150.000.000

13

 

7

 248,00

                2.600.000  

             644.800.000

      20.000.000

500.000

      128.000.000

14

 

11

 200,00

                3.020.000  

             604.000.000

      20.000.000

500.000

      120.000.000

 

Tổng số

14 ô đất

2.217,00

 

12.500.600.000

     

 
Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản (công bố giá): Từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/12/2022 tại Hội trường trụ sở UBND thị trấn Đầm Hà; địa chỉ thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian, địa điểm xem tài sản từ ngày 23/11 đến ngày 25/11 (trong giờ hành chính), tại các ô đất đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (trong giờ hành chính; buổi sáng từ 7h30 đến 12h; buổi chiều từ 13h đến 16h30) từ ngày 22/11 đến ngày 7/12 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; và ngày 8/1, 9/12 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đầm Hà.

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá là các ngày 9/12, ngày 12/12 và đến 11h30 ngày 13/12.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, điện thoại 0203.655.9293 hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đầm Hà, điện thoại 0203.3880.039.

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.