Đấu giá 22 ô đất biệt thự, liền kề tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ, khởi điểm từ 5 triệu đồng/m2

22 ô đất ở tại Khu Chò Làng Não, xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, có diện tích từ 108 m2/ô đến 177,7 m2/ô.

Công ty Đấu gia hợp danh Phú Thọ vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Thanh Ba.

Cụ thể là quyền sử dụng 22 ô đất ở tại Khu Chò Làng Não, xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Diện tích các ô đất từ 108 m2/ô đến 177,7 m2/ô.

22 ô đất có mức giá khởi điểm từ 5 đến 12 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của các ô đất là hơn 18,84 tỷ đồng. 

 

STT

Ô/thửa đất

Diện tích

Giá khởi điểm

Thành tiền

Tiền đặt trước

Tiền bán hồ sơ

Bước giá

   

(m2)

(đồng/m2)

(đồng/ô)

(đồng/ô)

(đồng/hs)

(đồng/m2)

 

Tổng

2.658,7

 

18.841.400.000

     

1

LK1 - 09

108,0

12.000.000

1.296.000.000

100.000.000

500.000

300.000

2

LK1 - 27

123,1

8.000.000

984.800.000

100.000.000

500.000

300.000

3

LK1 - 28

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

500.000

300.000

4

LK1 - 29

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

500.000

300.000

5

LK1 - 30

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

500.000

300.000

6

LK1 - 31

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

500.000

300.000

7

LK1 - 32

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

500.000

300.000

8

LK1 - 33

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

500.000

300.000

9

LK1 - 34

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

500.000

300.000

10

LK1 - 35

123,1

8.000.000

984.800.000

100.000.000

500.000

300.000

11

LK1 - 36

123,1

8.000.000

984.800.000

100.000.000

500.000

300.000

12

LK1 - 37

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

500.000

300.000

13

LK1 - 38

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

500.000

300.000

14

LK1 - 39

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

500.000

300.000

15

LK1 - 40

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

500.000

300.000

16

LK1 - 41

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

500.000

300.000

17

LK1 - 42

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

500.000

300.000

18

LK1 - 43

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

500.000

300.000

19

LK1 - 44

108,0

8.000.000

864.000.000

100.000.000

500.000

300.000

20

LK 3 - 11

124,6

6.000.000

747.600.000

100.000.000

500.000

300.000

21

BT 3 - 05

153,4

5.000.000

767.000.000

100.000.000

500.000

300.000

22

BT 3 - 07

177,7

5.000.000

888.500.000

100.000.000

500.000

300.000

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá từ ngày 18/11 đến 16h30 ngày 7/12 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Ba và Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ.

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính) vào ngày 21/11 và 22/11 tại vị trí tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ trước một ngày với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa (nếu có nhu cầu) hoặc khách hàng tự đi xem theo sơ đồ quy hoạch đã được cung cấp trong hồ sơ đấu giá.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) từ ngày 18/11 đến 16h30 ngày 7/12 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Ba và Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ; và nộp tiền đặt trước từ ngày 7/12 đến 17h ngày 9/12 vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

Thời gian, địa điểm đấu giá vào 8h ngày 10/12 tại hội trường UBND xã Đồng Xuân.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa 30 vòng đấu) theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, điện thoại 0210 3842 215; Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Ba - UBND huyện Thanh Ba; UBND xã Quảng Yên.

chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.