Đấu giá 14 ô đất ở tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ, khởi điểm từ 6 triệu đồng/m2

14 ô đất ở tại khu Đồng Nun, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, có diện tích từ 98,4 m2/ô đến 141,6 m2/ô.

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Lâm Thao .

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 14 ô đất ở tại khu Đồng Nun, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Diện tích các ô đất từ 98,4 m2/ô đến 141,6 m2/ô.

14 ô đất có mức giá khởi điểm từ 6 đến 8 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của các ô đất là hơn 11,64 tỷ đồng. Mục đích sử dụng đất là đất ở nông thôn với thời hạn sử dụng đất lâu dài. 

 

S

TT

Ô/thửa đất

Diện tích

Giá khởi điểm

Thành tiền

Tiền bán hồ sơ

Tiền đặt trước

Bước giá

   

(m2)

(đồng/m2)

(đồng/ô)

(đồng/hs)

(đồng/ô)

(đồng/m2)

1

Ô 01

140,0

7.000.000

980.000.000

500.000

100.000.000

100.000

2

Ô 02

140,0

7.000.000

980.000.000

500.000

100.000.000

100.000

3

Ô 03

138,0

8.000.000

1.104.000.000

500.000

200.000.000

100.000

4

Ô 04

138,0

8.000.000

1.104.000.000

500.000

200.000.000

100.000

5

Ô 05

140,0

7.000.000

980.000.000

500.000

100.000.000

100.000

6

Ô 06

134,5

6.000.000

807.000.000

500.000

100.000.000

100.000

7

Ô 07

141,6

6.000.000

849.600.000

500.000

100.000.000

100.000

8

Ô 08

127,6

6.000.000

765.600.000

500.000

100.000.000

100.000

9

Ô 09

112,8

6.000.000

676.800.000

500.000

100.000.000

100.000

10

Ô 10

98,4

6.000.000

590.400.000

500.000

100.000.000

100.000

11

Ô 11

116,8

6.000.000

700.800.000

500.000

100.000.000

100.000

12

Ô 12

116,8

6.000.000

700.800.000

500.000

100.000.000

100.000

13

Ô 13

116,8

6.000.000

700.800.000

500.000

100.000.000

100.000

14

Ô 14

116,8

6.000.000

700.800.000

500.000

100.000.000

100.000

   

1.778,1

 

11.640.600.000

     

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá từ ngày 4/11 đến 16h30 ngày 18/11 (trong giờ hành chính) tại UBND thị trấn Hùng Sơn và Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

Thời gian, địa điểm xem tài sản trong hai ngày 7/11 và 8/11 (trong giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ trước một ngày với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc khách hàng tự đi xem theo sơ đồ quy hoạch đã được cung cấp trong hồ sơ đấu giá.

Cách thức tham gia đấu giá, khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong khoảng thời gian từ ngày 4/11 đến 16h30 ngày 18/11. Phong bì đựng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phong bì đựng phiếu trả giá của khách hàng được gửi qua đường bưu chính đến Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong ba ngày làm việc, từ ngày 16/11 đến 17h00 ngày 18/11 vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ

Buổi công bố giá được tổ chức từ 13h30 ngày 21/11 (thứ hai) tại hội trường UBND thị trấn Hùng Sơn.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. 

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, điện thoại 02103.842.215 - 0363.849.125; Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển Qũy đất huyện Lâm Thao hoặc UBND thị trấn Hùng Sơn.

chọn
Hơn 75.300 tỷ đồng hợp đồng bán trước của Vinhomes có thể được ghi nhận vào doanh thu năm nay
Theo Yuanta, Vinhomes cho biết 70% giá trị hợp đồng bán trước có thể được ghi nhận vào doanh thu trong năm 2023, vì các hợp đồng này chủ yếu là các căn hộ thấp tầng. Đây cũng là loại hình mà Vinhomes tập trung cho hoạt động bán trước trong năm nay.