Quảng Trị đấu giá 80 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, khởi điểm từ 379 triệu đồng/lô

80 lô đất trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, có diện tích từ 161,8 đến 560,1 m²/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Đất Việt vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh .

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 80 lô đất trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Diện tích các lô đất từ 161,8 đến 560,1 m²/lô. 80 lô đất có mức giá khởi điểm từ 379 triệu đồng/lô đến hơn 4,57 tỷ đồng/lô. 

 

 

 

 

   Thông tin 80 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).              

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 16/11 đến ngày 28/11 tại Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt; và từ ngày 29/11 đến ngày 30/11 tại Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong ngày 30/11 vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 7h30 ngày 3/12 tại hội trường UBND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Đất Việt, địa chỉ 41 Ngô Quyền, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, số điện thoại 0905434909.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.