Quảng Trị đấu giá 9 lô đất tại huyện Hải Lăng, khởi điểm từ 1,33 tỷ đồng/lô

3 lô đất tại Khu đô thị phía tây đường Võ Thị Sáu và 6 lô đất tại đường Nguyễn Huệ và tuyến nối vào tuyến 2 thuộc Khu đô thị Đông Nam thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, có diện tích từ 200 đến 316 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị .

Cụ thể là quyền sử dụng đất ở đối với 3 lô đất tại Khu đô thị phía tây đường Võ Thị Sáu và 6 lô đất tại đường Nguyễn Huệ và tuyến nối vào tuyến 2 thuộc Khu đô thị Đông Nam thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Diện tích các lô đất từ 200 đến 316 m²/lô. 

9 lô đất có mức giá khởi điểm từ 1,33 đến 1,45 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm là hơn 12,48 tỷ đồng.

 Thông tin 9 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).             

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá vào 14h ngày 4/11 tại hội trường nhà thiếu nhi huyện Hải Lăng.

Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến hết 16h ngày 1/11 tại nơi có các lô đất được đưa ra tổ chức đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh vào các ngày 1, 2/11 (trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá đến hết 16h ngày 1/11 tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh; ngày 31/10 và 1/11 (trong giờ làm việc) tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Hải Lăng và tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Trị, Phòng giao dịch huyện Hải Lăng.

Thời gian kết thúc bán hồ sơ vào lúc 16h ngày 1/11.

Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá (hồ sơ đấu giá) và được bỏ vào thùng phiếu đấu giá tại hội trường nhà thiếu nhi huyện Hải Lăng vào ngày 4/11 (buổi sáng từ 8h30 đến 10h30). Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá (hồ sơ đấu giá) đến 10h30 ngày 4/11.

Về hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu trả giá một lần duy nhất/lô đất trong thời hạn nộp hồ sơ) theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh, điện thoại 0233.3577.989/ 0911 465 989.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.