Quảng Trị đấu giá 14 lô đất ở tại TP Đông Hà, khởi điểm từ 1,75 tỷ đồng/lô

14 lô đất ở tại phường 3, phường Đông Lương, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, có diện tích từ 120 đến 340 m²/lô.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất ở tại phường 3, phường Đông Lương, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Diện tích các lô đất từ 120 đến 340 m²/lô. 14 lô đất có mức giá khởi điểm từ 1,75 đến hơn 6,06 tỷ đồng/lô.

    Thông tin 14 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).               

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước từ ngày 7/12 đến ngày 9/12 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 18/11 đến ngày 4/12 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị; và từ ngày 5/12 đến ngày 7/12 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh tỉnh Quảng Trị.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá bắt đầu lúc 7h30 ngày 10/12 tại Hội trường Khách sạn Đông Trường Sơn (số 401A, km3 Quốc Lộ 9, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). 

Thông tin liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, số điện thoại 0233 3560 612 hoặc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, số điện thoại 02333 550 854.

chọn
Đề nghị quy định cụ thể tỷ lệ tổng dư nợ của doanh nghiệp BĐS trên tổng vốn chủ sở hữu
Bộ Tài chính, NHNN đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu quy định cụ thể tỷ lệ tổng dư nợ (tín dụng, trái phiếu) của doanh nghiệp trên tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thay vì trên tổng mức đầu tư của cả dự án.