Nghệ An đấu giá 40 lô đất tại huyện Diễn Châu, khởi điểm từ 3 triệu đồng/m2

38 lô đất ở tại vùng Rộc Đông thôn Phú Lâm, xã Minh Châu và QSD hai lô đất ở tại vùng Nương Dưa xóm 6, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, có diện tích từ 190 m2/lô đến 209 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Diễn Châu .

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 38 lô đất ở tại vùng Rộc Đông thôn Phú Lâm, xã Minh Châu và QSD hai lô đất ở tại vùng Nương Dưa xóm 6, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Diện tích các lô đất từ 190 m2/lô đến 209 m2/lô.

40 lô đất có mức giá khởi điểm từ 3 đến 5 triệu đồng/m2. Phí hồ sơ là 500.000 đồng/hồ sơ.

Thông tin 38 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).            

 

Stt

 Lô số

 Diện tích (m2)

 Giá khởi điểm (đ/m2)

 Giá khởi điểm (đ/lô)

 Bước giá (5%)

 Giá tối thiệu phải trả

 Tiền đặt trước (Đồng)

Vùng quy hoạch: Nương Dưa, xóm 6 xã Diễn Lợi

1

6

190.00

 5,000,000

    950,000,000

47,500,000  

 997,500,000  

190,000,000

2

40

198.00

 5,000,000

    990,000,000

49,500,000  

 1,039,500,000  

190,000,000

 TỔNG

388.00

 

 1,940,000,000

 

 

 

Thời gian, địa điểm xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 17/11 đến ngày 8/12 tại vùng Rộc Đông thôn Phú Lâm, xã Minh Châu và vùng quy hoạch Nương Dưa xóm 6, xã Diễn Lợi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 17/11 đến 17h ngày 8/12 tại trụ sở UBND xã Minh Châu, UBND xã Diễn Lợi và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA. 

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào giờ hành chính ngày 7/12, ngày 8/12 và đến 17h ngày 9/12 vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

Thời gian nộp, kiểm tra chứng từ tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá và đơn đăng ký tham gia đấu giá vào thùng phiếu từ 7h30 đến 9h30 ngày 11/12 tại hội trường UBND xã Minh Châu.

Người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp Hồ sơ và phong bì đựng phiếu trả giá hoặc gửi qua đường bưu chính bằng hình thức bảo đảm/ chuyển phát nhanh tới UBND xã Minh Châu.

Buổi công bố kết quả trả giá được tổ chức vào 9h45 ngày 11/12 tại hội trường UBND xã Minh Châu.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA, điện thoại 0946.611.806, địa chỉ số 157, đường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.