Khẩn trương bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua Quảng Trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến vừa yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Vạn Ninh (Quảng Bình) – Cam Lộ (Quảng Trị).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến vừa yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Vạn Ninh (Quảng Bình) – Cam Lộ (Quảng Trị).

Dự án này được thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025, tổng chiều dài là 65,7 km với vốn đầu tư trên 9.900 tỷ đồng; trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 32,53 km. Tỉnh đặt mục tiêu trước ngày 20/11/2022 sẽ bàn giao mặt bằng khoảng 23 km trong tổng số 32,53 km, chiếm 70% tổng khối lượng giải phóng mặt bằng.

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương có dự án đi qua gồm: Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ khẩn trương khai toán tổng kinh phí giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ; hoàn chỉnh hồ sơ định giá đất cụ thể; khẩn trương chỉ định thầu các gói thầu liên quan đến việc xây dựng các khu tái định cư, triển khai xây dựng các khu tái định cư trong năm 2022.

Các sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật; đẩy nhanh tiến độ trong lập hồ sơ quy hoạch các khu tái định cư; thẩm định nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án; xác định cụ thể các trường hợp đề nghị thu hồi đất; bồi thường và hỗ trợ tái định cư.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị, có khoảng 429 hộ bị ảnh hưởng phải tái định cư ở các huyện: Vĩnh Linh 138 hộ, Gio Linh 119 hộ, Cam Lộ 172 hộ.

Ngoài ra còn có 15 công trình công cộng bị ảnh hưởng bởi dự án cần phải di dời. Tỉnh dự kiến xây dựng 12 vị trí khu tái định cư với diện tích khoảng trên 57 ha ở các huyện: Vĩnh Linh trên 17,5 ha, Gio Linh hơn 14,5 ha và Cam Lộ 25 ha.

Tỉnh Quảng Trị cũng đã thống nhất đưa 6 mỏ đất làm vật liệu san lấp và 5 bãi đổ thải phân bố trên địa bàn các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ để phục vụ dự án này.

chọn
Số phận dự án Hồ Tràm 225 ha sau khi LDG thoái vốn
Năm 2020, LDG từng mua lại Công ty Thuỷ sản Bình Minh để dành quyền phát triển Khu du lịch sinh thái Bình Minh, tổng vốn dự kiến gần 12.000 tỷ đồng và đến cuối năm 2022, LDG rút khỏi dự án này. Hiện dự án đã về tay chủ mới, kế hoạch từ nay đến tháng 9 sẽ khởi công xây dựng.