Quảng Ngãi đấu giá 54 lô đất biệt thự, liền kề tại huyện Mộ Đức, khởi điểm từ 660,74 triệu đồng/lô

54 lô đất thuộc công trình Khu dân cư và chợ Đức Nhuận (giai đoạn 1), xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích từ 100 m2/lô đến 244,3 m2/lô.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 54 lô đất thuộc công trình Khu dân cư và chợ Đức Nhuận (giai đoạn 1), xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích các lô đất từ 100 m2/lô đến 244,3 m2/lô.

54 lô đất có mức giá khởi điểm từ 660,74 triệu đồng/lô đến 1,49 tỷ đồng/lô và được chia làm hai đợt đấu giá. Bước giá của tất cả các lô đất là 2 triệu đồng. 

Đợt 1 với 20 lô đất, từ lô đất có ký hiệu LK-01:02 đến LK-03:04 được tổ chức đấu giá ngày 3/12 .

STT

Ký hiệu

 lô đất

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

1

LK-01:02

119,5

799.694.000

500.000

159.900.000

2

LK-01:03

120

803.040.000

500.000

160.600.000

3

LK-01:04

124,8

835.162.000

500.000

167.000.000

4

LK-01:05

131,1

802.070.000

500.000

160.400.000

5

LK-01:06

126,2

772.092.000

500.000

154.400.000

6

LK-01:07

171,3

1.048.013.000

500.000

209.600.000

7

LK-01:08

163,5

1.000.293.000

500.000

200.000.000

8

LK-01:09

161

984.998.000

500.000

196.900.000

9

LK-01:10

158,6

970.315.000

500.000

194.000.000

10

LK-01:11

156,2

955.632.000

500.000

191.100.000

11

LK-01:12

153,8

940.948.000

500.000

188.100.000

12

LK-01:13

150,3

919.535.000

500.000

183.900.000

13

LK-01:14

281,1

1.805.758.000

500.000

361.100.000

14

LK-02:02

120

803.040.000

500.000

160.600.000

15

LK-02:03

120

803.040.000

500.000

160.600.000

16

LK-02:04

122,9

822.447.000

500.000

164.400.000

17

LK-02:05

125,4

767.197.000

500.000

153.400.000

18

LK-03:02

100

669.200.000

500.000

133.800.000

19

LK-03:03

100

669.200.000

500.000

133.800.000

20

LK-03:04

100

669.200.000

500.000

133.800.000

Tổng cộng

17.840.874.000

10.000.000

3.567.400.000

Đợt 2 với 34 lô đất, từ lô đất có ký hiệu LK-03:05 đến BT-01:05 được tổ chức đấu giá ngày 9/12.

 

STT

Ký hiệu

 lô đất

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

1

LK-03:05

100

669.200.000

500.000

133.800.000

2

LK-03:06

100

669.200.000

500.000

133.800.000

3

LK-03:07

100

669.200.000

500.000

133.800.000

4

LK-03:08

100

669.200.000

500.000

133.800.000

5

LK-03:09

100

669.200.000

500.000

133.800.000

6

LK-03:10

158,1

1.058.005.000

500.000

211.600.000

7

LK-03:11

152,2

931.160.000

500.000

186.200.000

8

LK-03:12

108

660.744.000

500.000

132.100.000

9

LK-03:13

108

660.744.000

500.000

132.100.000

10

LK-03:14

108

660.744.000

500.000

132.100.000

11

LK-03:15

108

660.744.000

500.000

132.100.000

12

LK-03:16

108

660.744.000

500.000

132.100.000

13

LK-03:17

108

660.744.000

500.000

132.100.000

14

LK-03:18

108

660.744.000

500.000

132.100.000

15

LK-03:19

108

660.744.000

500.000

132.100.000

16

LK-03:20

176,8

1.135.746.000

500.000

227.100.000

17

LK-04:02

100

669.200.000

500.000

133.800.000

18

LK-04:03

100

669.200.000

500.000

133.800.000

19

LK-04:04

100

669.200.000

500.000

133.800.000

20

LK-04:05

100

669.200.000

500.000

133.800.000

21

LK-04:06

100

669.200.000

500.000

133.800.000

22

LK-04:07

100

669.200.000

500.000

133.800.000

23

LK-04:08

169

1.187.495.000

500.000

237.400.000

24

LK-05:01

135

825.930.000

500.000

165.100.000

25

LK-05:02

135,8

830.824.000

500.000

166.100.000

26

LK-05:03

136,5

835.107.000

500.000

167.000.000

27

LK-05:04

136,5

835.107.000

500.000

167.000.000

28

LK-05:05

135

825.930.000

500.000

165.100.000

29

LK-05:06

171,2

1.047.402.000

500.000

209.400.000

30

BT-01:01

204

1.248.072.000

500.000

249.600.000

31

BT-01:02

204

1.248.072.000

500.000

249.600.000

32

BT-01:03

264,5

1.699.122.000

500.000

339.800.000

33

BT-01:04

233,2

1.426.718.000

500.000

285.300.000

34

BT-01:05

244,3

1.494.627.000

500.000

298.900.000

Tổng cộng

29.276.469.000

17.000.000

5.853.800.000

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 29/11 (trong giờ hành chính) tại thực địa 54 lô đất thuộc công trình Khu dân cư và chợ Đức Nhuận (giai đoạn 1), xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức và UBND xã Đức Nhuận từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10h, ngày 30/11 (trong giờ hành chính) với Đợt 1, và từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10h, ngày 6/12 (trong giờ hành chính) với Đợt 2;

Hoặc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10h, ngày 30/11 (trong giờ hành chính) với  Đợt 1, và từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10h, ngày 6/12 (trong giờ hành chính) với Đợt 2.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức và UBND xã Đức Nhuận từ 7h đến 10h30, ngày 30/11 với Đợt 1, và từ 7h đến 10h30, ngày 6/12 với Đợt 2;

Hoặc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11h, ngày 30/11 (trong giờ hành chính) với Đợt 1, và từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11h, ngày 6/12 (trong giờ hành chính) với Đợt 2.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá Đợt 1 dự kiến vào lúc 7h30, ngày 3/12 tại UBND xã Đức Nhuận; Đợt 2 dự kiến vào lúc 7h30, ngày 9/12 tại UBND xã Đức Nhuận.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại: 0255.3837266.

chọn
Tổng Giám đốc G-Home: Chi phí đầu tư NOXH ở Việt Nam đang cực kỳ cao so với thế giới
Có ý kiến cho rằng, tăng nguồn cung NOXH cho thuê sẽ giúp giải quyết vấn đề an cư cho người lao động khi họ có thể tiếp cận ngay (khác với mua nhà). Song, ở phía doanh nghiệp, việc phát triển dự án để cho thuê là không dễ do chi phí đầu vào cao.