Quảng Trị sắp đấu giá 34 lô đất tại Vĩnh Linh, khởi điểm từ 379 triệu đồng/lô

Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Việt và Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh sẽ đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất trên địa bàn vào ngày 6/8 tới đây.

Cụ thể, tại điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành có 16 lô; khu vực 1, thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn 16 lô; tại khu vực 3, thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn và khu dân cư Mũi Lò Vôi, xã Kim Thạch mỗi địa phương có một lô. 

Giá khởi điểm từ 379 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng/hồ sơ/lô đất. 

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá từ ngày 21/7 đến 1/8 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Việt; từ ngày 2/8 đến 3/8 tại Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh. 

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 0771000000909 của Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Việt mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Trị trong ngày 3/8. 

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. 

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 6/8 tại Hội trường UBND huyện Vĩnh Linh. 

Chi tiết liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Việt, địa chỉ: số 41 Ngô Quyền, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, điện thoại: 0905434909.

chọn
Đà Nẵng phát triển đô thị mới về phía tây và tây bắc, huyện Hòa Vang sẽ lên thị xã với tốc độ đô thị hóa mạnh
Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa lớn hơn 85%, đủ điều kiện thành lập Thị xã, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường.