Quy hoạch Khu công nghiệp Thái Hà, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Thái Hà – giai đoạn 1 được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt ngày 19/4/2019.

Vị trí, quy mô, tính chất

Theo quyết định, Khu công nghiệp Thái Hà nằm trên địa bàn các xã Bắc Lý, Chân Lý, Nhân Đạo, huyện Lý Nhân. Ranh giới quy hoạch được giới hạn như sau: Phía bắc giáp đường ĐT.499; phía nam và phía đông giáp đất công nghiệp; phía tây giáp đường rộng 36 m.

Diện tích nghiên cứu gián tiếp khu vực lập quy hoạch là toàn bộ quỹ đất phát triển công nghiệp đến năm 2030 có quy mô khoảng 219,01 ha. Diện tích nghiên cứu trực tiếp khu vực lập quy hoạch là 115,2 ha.

Thái Hà là Khu công nghiệp đa ngành, có công nghệ sạch và tác động an toàn đến môi trường; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Mục tiêu quy hoạch

Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung đô thị Thái Hà, huyện Lý Nhân đã được phê duyệt.

Đáp Ứng kịp thời nhu cầu đầu tư và phát triển công nghiệp và phụ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư tại khu vực.

Làm cơ sở pháp lý cho công tác chuẩn bị đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Quy hoạch sử dụng đất

Diện tích đất quy hoạch Khu công nghiệp Thái Hà là 1.000.000 m2, trong đó bao gồm đất công nghiệp, kho bãi có diện tích 724.653 m2, chiếm 72,5%; đất công cộng, dịch vụ (13.715 m2, 1,4%); đất cây xanh, mặt nước (105.599 m2, 10,6%); đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật (13.352 m2, 1,3%); đất giao thông (142.681 m2, 14,3%). Ngoài ra còn có 151.519 m2 là đất ngoài khu công nghiệp (đất giao thông đối ngoại cấp đô thị).

 Quy hoạch sử dụng đất.

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Thái Hà – giai đoạn 1 TẠI ĐÂY

Bản vẽ hiện trạng:

 Bản vẽ hiện trạng Khu công nghiệp Thái Hà.

Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian Khu công nghiệp Thái Hà.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Thái Hà.

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông Khu công nghiệp Thái Hà.

Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống:

 Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống Khu công nghiệp Thái Hà.