Ranh giới 'sống chết' của cá ở hồ Tây

Bên trong khu vực thí điểm xử lí ô nhiễm ở hồ Tây, cá sống khỏe. Bên ngoài khu vực này, cá vẫn chết lác đác và dạt vào bờ, bốc mùi hôi thối.

Video hồ Tây ô nhiễm, cá chết dạt vào bờ.

1

Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại về khu thí điểm xử lí ô nhiễm ở hồ Tây từ trên cao. Có thể dễ dàng nhìn thấy sự khác biệt của màu nước trong khu thí điểm và bên ngoài. Ngoài khu vực thí điểm, nước hồ Tây màu xanh đặc trưng của tảo.

2

Nhìn gần hơn nữa, khu vực bên ngoài thí điểm ô nhiễm nặng, cá chết lác đác. Trong khi đó, khu vực thí điểm xử lí ô nhiễm, cá sống tốt.

3

4

Màu nước trong và ngoài khu vực thí điểm rất khác nhau.

5

6

Hình ảnh nhiều loại cá bơi lội ở khu vực thí điểm xử lí ô nhiễm tại hồ Tây.

7

Nhiều người rất thích thú xem đàn cá của Nhật Bản mới thả vào khu vực này bơi lội.

8

Bên ngoài khu vực thí điểm, nước hồ Tây màu xanh, vẩn đục.

9

Cá chết rất nhiều ở hồ Tây ngoài khu thí điểm.

10

Mỗi ngày, lực lượng chức năng vớt khá nhiều cá chết ở hồ Tây.

11

Hồ Tây không chỉ ô nhiễm mà hiện còn đang cạn kiệt nước.

12

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, về cảm quan có thể thấy nước hồ màu xanh đen, ven bờ màu xanh đục, mùi tanh hôi. Nước hồ đang ô nhiễm hữu cơ, ở mức độ siêu phú dưỡng; hàm lượng tảo cao và đang tăng.

13

Ghi nhận của chúng tôi trong vài tháng gần đây, cá ở hồ Tây vẫn có hiện tượng chết rải rác, dạt vào bờ.

14

GS TS Mai Đình Yên – Phó Chủ tịch Hội sinh thái học Việt Nam cho biết hồ Tây là nơi bảo tồn sinh học, bảo tồn nước nội địa cấp quốc gia nhưng 20 năm qua, ô nhiễm vẫn đang tiếp diễn và cần sớm có giải pháp bảo vệ môi trường nơi đây.