Sao Mai Group sắp chi hơn 500 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông

Với hơn 336 triệu cổ phiếu ASM đang lưu hành trên thị trường, Sao Mai Group dự kiến chi 504,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 11 tới đây.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán: ASM) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền vào ngày 10/10. Tỷ lệ thực hiện là 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Như vậy, với hơn 336,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty phải chi gần 504,8 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này. Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 4/11.

Trước đó, công ty vừa hủy phương án chào bán 168,2 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp cho các cổ đông hiện hữu, tương ứng 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nguyên nhân khiến Sao Mai hủy kế hoạch phát hành để tăng vốn trên đến từ sự bất ổn của kinh tế thế giới và thị trường không thuận lợi.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/6, thị giá ASM ở mức 15.100 đồng/cp, giảm 3.51% so với giá kết phiên ngày 28/8, giảm 2,27% so với giá kết phiên ngày 28/6, giảm 35,19% so với giá tham chiếu tại thời điểm 6 tháng trước (ngày 28/3).

 Diễn biến thị giá ASM từ đầu năm. Nguồn: VNDirect.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 7.250,6 tỷ đồng, tăng 14,89% so với cùng kỳ năm trước, giá vốn hàng bán tăng 8,65% tương đương 482,87 tỷ đồng. Tuy nhiên tỷ lệ tăng giá vốn lại thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu thuần làm cho lợi nhận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 71,50% tương đương 481,15 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 67,34% tương đương 69,75 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế gần 672,9 tỷ đồng, tăng 161,18%. Kết thúc nửa đầu năm, công ty đã thực hiện được 49,32% kế hoạch doanh thu và 41,28% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Sao Mai ghi nhận hơn 19.023,6 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định chiếm 35,49% (tương ứng 6.753,3 tỷ đồng), các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 24,16% (tương ứng 4.597,3 tỷ đồng), hàng tồn kho chiếm 14,85% (tương ứng 4.597 tỷ đồng).

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận hơn 1.069,5 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng Khu đô thị Bình Long (401,3 tỷ đồng), dự án mua đất Mỹ Thới (153,9 tỷ đồng), xây dựng kho lạnh 04 (138,7 tỷ đồng), xây dựng Khu dân cư Lam Sơn Sao Vàng (131,8 tỷ đồng)...

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.