Tiêu dùng

So sánh bộ ba iPhone 11

Apple rút gọn nhiều thông số trên iPhone 11 bản tiêu chuẩn để model này rẻ hơn hai mẫu Pro 400 USD.
3-iphone11-PC-1568173168

Tiêu dùng
 
chọn