So sánh điểm thi thpt quốc gia 2019 và 2020 trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Các bạn thí sinh có thể xem qua bài so sánh điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trong năm 2019 và 2020 để làm hồ sơ tham khảo cho kỳ thi sắp đến.

So sánh điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Theo công bố điểm chuẩn tuyển sinh THPT quốc gia năm 2020 trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thang điểm tuyển sinh đang dao động trong khoảng 18 đến 23 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thực phẩm với 23 điểm.

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

Năm 2019

Năm 2020

1

Công nghệ thực phẩm

7540101

20.25

23

2

Đảm bảo chất lượng & ATTP

7540110

16.55

21

3

Công nghệ chế biến thủy sản

7540105

15

18

4

Khoa học thủy sản

7620303

15.6

18

5

Kế toán

7340301

18

21

6

Tài chính ngân hàng

7340201

18

21

7

Quản trị kinh doanh

7340101

19

21

8

Kinh doanh quốc tế

7340120

18

21

9

Luật kinh tế

7380107

17.05

21

10

Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

7720499

17

20

11

Khoa học chế biến món ăn

7720498

16.5

20

12

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

18

21.5

13

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202

20

21.5

14

Quản trị khách sạn

7810201

 

20

15

Ngôn ngữ Anh

7220201

19.75

21.5

16

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

 

20

17

Công nghệ thông tin

7480201

16.5

21

18

An toàn thông tin

7480202

15.05

19

19

Công nghệ chế tạo máy

7510202

16

19

20

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

7510301

16

19

21

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

16

19

22

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

16

19

23

Công nghệ kỹ thuật hóa học

7510401

16.1

19

24

Công nghệ vật liệu

7510402

15.1

18

25

Công nghệ dệt, may

7540204

16.5

19

26

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

16.05

18

27

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

16

18

28

Công nghệ sinh học

7420201

16.05

20

Như vậy theo thông tin điểm chuẩn như bảng trên có thể thấy các ngành tuyển sinh đã có sự thay đổi khá lớn. Cụ thể về điểm chuẩn tuyển sinh năm 2020 tất cả các môn đều tăng thêm từ 2 đến 5 điểm. Và trong lần tuyển sinh năm 2020 có thêm điểm chuẩn của 2 ngành mới là Quản trị khách sạn và Ngôn ngữ Trung Quốc với số điểm như nhau là 20 điểm.

 

chọn