Tháng 4 miền Bắc vẫn còn đón 2-3 đợt không khí lạnh

Nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị TBNN. Lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ như mức TBNN cùng thời kỳ, các khu vực khác phổ biến ít mưa và thiếu hụt so với TBNN cùng thời kỳ.

Nhận định về xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 4/2019, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời kỳ từ ngày 1 đến ngày 30/4 có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt không khí lạnh, nhưng cường độ từ yếu đến trung bình và lệch Đông.

Vùng núi Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng

Trong tháng 4 khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh miền Trung và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Tháng 4 miền Bắc vẫn còn đón 2-3 đợt không khí lạnh - Ảnh 1.

Tây Bắc Bộ có thể đón những đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong tháng này.

Tình trạng ít mưa vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Cụ thể, thời kỳ từ ngày 1-10/4: Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 11-20/4: Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 1-2 độ C, các khu vực khác phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 21-30/4: Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 1-2 độ C, các khu vực khác phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về nhiệt độ trung bình tháng: Bắc Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 1 đến 2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trung Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 1 đến 2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Giai đoạn chuyển mùa nên có cảnh báo mưa đá và dông lốc

Do đang giai đoạn chuyển mùa nên người dân cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa dông trên cả nước, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Tháng 4 miền Bắc vẫn còn đón 2-3 đợt không khí lạnh - Ảnh 2.

Cảnh báo mưa đá do có sự xung đột nhiệt độ ở thời điểm giao mùa.

Thời kỳ từ ngày 11-20/4: Lượng mưa khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ít mưa.

Thời kỳ từ ngày 11-20/4: Lượng mưa tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Rêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn trong khoảng từ 20-40% so với V cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 21-30/4: Lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Xu thế tổng lượng mưa cả thời kỳ ở khu vực phía Tây Bắc Bộ ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa cả thời kỳ tại khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Tây Nguyên và Nam Bộ có tổng lượng mưa cả thời kỳ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 20-40%.

chọn
Toàn cảnh phương án quy hoạch cảng hàng không tại Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển hàng không trên địa bàn vùng.