Thanh Hóa mở rộng khu tái định cư để xây Khu du lịch Golden Coast Resort Hải Hòa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc mở rộng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Khu du lịch Golden Coast Resort Hải Hòa.

Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương mở rộng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Khu du lịch Gold Coast Resort Hải Hòa với diện tích mở rộng khoảng 4.000 m2, trong đó, diện tích cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn nghiên cứu hướng mở rộng khu tái định cư theo phía bắc hoặc phía nam của khu tái định cư cũ (thuộc phạm vi quy hoạch là đất đơn vị ở theo quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn được duyệt).

Phương án quy hoạch chi tiết yêu cầu đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật với đồ án quy hoạch phân khu hiện đang lập.

Đồng thời, Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn cập nhật nhu cầu sử dụng đất của khu tái định cư mới nêu trên vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn tiếp theo thị xã Nghi Sơn, trình duyệt theo quy định.

Vào tháng 3/2008, UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án du lịch biển Golden Coast tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn). Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án này là khoảng 20 ha (trong đó, hơn 9,2 ha là đất rừng phòng hộ).

Theo quyết định duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư (năm 2008) của tỉnh Thanh Hóa, kinh phí dự kiến khoảng 29,14 tỷ đồng; tiến độ hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư là trong quý II/2008. Đến nay, sau hơn 13 năm trôi qua, dự án vẫn chưa thể khởi công dù tỉnh Thanh Hóa đã nhiều cho phép chủ đầu tư dự án là CPCP Xi măng Công Thanh lùi tiến độ thực hiện.


chọn
Bộ Tài chính đang rà soát quy định về trái phiếu doanh nghiệp, kể cả Nghị định 65
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ phải rà soát ngay, kể cả Nghị định 65 vừa mới ban hành, để nếu có vấn đề gì, tình hình biến đổi như thế nào và cần bổ sung hoặc thay đổi thì chúng ta phải thực hiện ngay để thị trường quay trở lại.