Thanh Hóa: Quy hoạch khu dân cư mới Bắc Hưng Long 50 ha tại Nga Sơn

Tỉnh Thanh Hóa thống nhất nội dung phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và dịch vụ thương mại, công cộng đô thị Bắc Hưng Long tại huyện Nga Sơn.
Thanh Hóa: Quy hoạch khu dân cư mới Bắc Hưng Long 50 ha tại Nga Sơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Nga Sơn Biz.

Tại Hội nghị ngày 15/2 vừa qua, sau khi nghe UBND huyện Nga Sơn và đơn vị tư vấn báo cáo, ý kiến của Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm thống nhất nội dung phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và dịch vụ thương mại, công cộng đô thị Bắc Hưng Long, huyện Nga Sơn.

Lãnh đạo tỉnh giao UBND huyện Nga Sơn tổ chức thẩm định, phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng.

UBND huyện Nga Sơn có trách nhiệm cập nhật đồ án quy hoạch chi tiết nêu trên vào đồ án ffiều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn đến năm 2030.

Vào tháng 6/2021, UBND huyện Nga Sơn có tờ trình về việc chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc Hưng Long.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương để UBND huyện Nga Sơn tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và dịch vụ thương mại, công cộng đô thị Bắc Hưng Long, quy mô khoảng 49,6 ha.

Ranh giới, tính chất chức năng khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết yêu cầu phải phù hợp với đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn đến năm 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

chọn
Khánh Hoà dự kiến đấu giá hơn 500 khu đất
Riêng Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hoà dự kiến thực hiện đấu giá quyền sử dụng 344 khu đất, lô đất, có tổng diện tích gần 93.700 m2.