Thanh Hóa sắp đấu giá 12 lô đất tại Thạch Thành, khởi điểm 93-445 triệu đồng/lô

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa và UBND huyện Thạch Thành tổ chức đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở thuộc thị trấn Vân Du vào ngày 10/5 tới đây.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 12 lô đất tại thị trấn Vân Du, trong đó 4 lô tại khu dân cư phố Tiên Quang thuộc MBQH số 1986/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 và 8 lô tại khu dân cư khu phố Long Vân thuộc MBQH số 3224/QĐ-UBND ngày 13/9/2019.

Tổng diện tích các lô đất đưa ra đấu giá là 1.521,5 m2; giá khởi điểm từ 93 triệu đồng đến hơn 445 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 18,6 triệu đồng đến 89 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 100 nghìn đồng hoặc 200 nghìn đồng/bộ.

 Danh sách các lô đất sắp đấu giá.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 6/5 tại UBND thị trấn Vân Du và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 1016863333 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Thanh Hóa vào các ngày 5/5, 6/5 và 9/5.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ được diễn ra vào lúc 8h ngày 10/5 tại hội trường UBND thị trấn Vân Du.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, tầng 2, trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa. SĐT: 0237.3859453.

chọn