Thanh Hóa lập tổ giám sát trực tiếp công tác đấu giá quyền sử dụng đất

UBND đề nghị các sở, ngành liên quan chủ động thành lập các tổ giám sát để trực tiếp giám sát các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất hoặc hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây mất ổn định thị trường.

Ngày 12/4 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc rà soát, tăng cường kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 304 ngày 7/4 về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất.

Các đơn vị tập trung nhân lực, chủ động rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá đất trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước. Đồng thời tham mưu, đề xuất báo cáo những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và Công an tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hòa cũng giao tăng cường hơn nữa công tác rà soát, kiểm tra các cuộc đấu giá đất trên địa bàn tỉnh.

Thêm vào đó, chủ động thành lập các tổ giám sát để trực tiếp giám sát thường xuyên hoặc đột xuất, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất hoặc hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây mất ổn định thị trường. Các đơn vị tham mưu, đề xuất, báo cáo những nội dung (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra văn bản số 2648 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh việc chấn chỉnh đấu giá đất có yếu tố "xã hội đen" quây thầu, vây thầu.

UBND tỉnh này đã chỉ đạo các sở, ngành và công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình, đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá như thông đồng, dìm giá, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền nhằm chi phối các cuộc đấu giá, hoạt động mang tính "xã hội đen".

chọn