Thành lập thị trấn Giao Long thuộc tỉnh Đồng Nai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết thành lập thị trấn Giao Long thuộc tỉnh Đồng Nai.

Tại Nghị quyết số 1261/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị trấn Long Giao trên cơ sở toàn bộ 33,75 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.524 người của xã Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Thị trấn Long Giao giáp các xã Bảo Bình, Nhân Nghĩa, Xuân Đường, Xuân Mỹ, Xuân Quế và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi thành lập, huyện Cẩm Mỹ có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn. Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 2 thành phố; 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 121 xã, 40 phường và 9 thị trấn.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương; bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Nghị quyết số 1261 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2021.

chọn
Một dự án ở TP Thủ Đức tăng giá gần 150% nhờ tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên
Giai đoạn 2015 đến nay, ghi nhận của CBRE cho thấy một số dự án tiêu biểu nằm dọc hoặc gần các trạm metro số 1 có tốc độ tăng giá rất cao, trung bình tăng 50 - 70 %, cá biệt có dự án tăng giá tới gần 150%.