Thanh Thủy, Phú Thọ sắp đấu giá 35 ô đất liền kề, khởi điểm từ 700 triệu đồng/ô

23 ô đất liền kề tại xã Tu Vũ và 12 ô đất liền kề tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy sẽ được tổ chức đấu giá lần lượt vào ngày 13/12 và 15/12 tới đây.

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Thanh Thủy. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, địa chỉ: số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ, điện thoại: 0210 3842 215.

23 ô đất tại xã Tu Vũ

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng 10 ô đất ở tại khu 17 (Đồng Thị) và 13 ô đất tại khu 13 (Vật Trong), xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, mỗi ô đất có diện tích từ 200 m2 đến 372 m2/ô, giá khởi điểm từ 3,5 triệu đồng đến 4,3 triệu đồng/m2 (từ 700 triệu đồng đến hơn 1,3 tỷ đồng/ô). Tiền đặt trước từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá 50 triệu đồng/ô. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.\

Thanh Thủy, Phú Thọ sắp đấu giá 35 ô đất liền kề, khởi điểm từ 700 triệu đồng/ô - Ảnh 1.

Danh sách các lô đất tại xã Tu Vũ.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá từ nay đến 16h ngày 10/12 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy và tại UBND xã Tu Vũ.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá qua đường bưu điện bằng hình thức gửi bảo đảm đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy từ nay đến 16h ngày 10/12.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 2717201003968 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ mở tại Ngân hàng Agribank Thanh Thủy từ ngày 8/12 đến 17h ngày 10/12.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 13/12 tại Hội trường UBND xã Tu Vũ.

12 ô đất tại xã Xuân Lộc

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng 12 ô đất ở tại khu 3 (Lô đất trên) xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, mỗi ô đất có diện tích từ 225 m2 đến 279,1 m2/ô, giá khởi điểm 6 triệu đồng/m2 (từ 1,35 tỷ đồng đến gần 1,7 tỷ đồng/ô). Tiền đặt trước 150 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá 50 triệu đồng/ô. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Thủy, Phú Thọ sắp đấu giá 35 ô đất liền kề, khởi điểm từ 700 triệu đồng/ô - Ảnh 2.

12 lô đất tại xã Xuân Lộc sắp được đấu giá.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá từ nay đến 16h ngày 10/12 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy và tại UBND xã Xuân Lộc.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá qua đường bưu điện bằng hình thức gửi bảo đảm đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy từ nay đến 16h ngày 10/12.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 810055589300001 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á, chi nhánh Thanh Thủy từ ngày 10/12 đến 17h ngày 14/12.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 15/12 tại Hội trường UBND xã Xuân Lộc.

chọn