Thủ tướng đốc thúc hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp và tiền thuê nhà cho người lao động ngay trong quý I

Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo triển khai một số nội dung ngay trong quý I, trong đó có việc hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp, tiền thuê nhà cho người lao động, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 12/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

Về đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 - 2023 của từng bộ, ngành, địa phương. 

Ông đề nghị thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn trong từng bộ, cơ quan, địa phương để thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các khó khăn. Phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao từ đầu năm gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. 

Các bộ, ngành, địa phương cần có chế tài xử lý nghiêm, kịp thời đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa, thúc đẩy tích cực tăng thu ngân sách nhà nước; tiết kiệm triệt để chi ngân sách nhà nước, nhất là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư; thu hồi các khoản kinh phí chi thường xuyên chậm phân bổ, chậm triển khai.

Đồng thời các bộ, ngành cần điều hành đồng bộ, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ các công cụ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng đốc thúc hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp và tiền thuê nhà cho người lao động ngay trong quý I - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: VOV).

Ngay trong quý I, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục nhiệm vụ, dự án và phương án bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm trong năm 2022 - 2023 của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sau đó báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính cần chỉ đạo giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát chi cho các nội dung trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khi đó, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Lãnh đạo Chính phủ nhắc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm trình Thủ tướng ban hành quyết định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn về việc thực hiện cơ chế đặc thù về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia thuộc Chương trình.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các bộ ngành, địa phương cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phân nhiệm rõ ràng đối với cá nhân từng lãnh đạo trên nguyên tắc "làm việc nào dứt điểm việc đó".

chọn
Đà Nẵng phát triển đô thị mới về phía tây và tây bắc, huyện Hòa Vang sẽ lên thị xã với tốc độ đô thị hóa mạnh
Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa lớn hơn 85%, đủ điều kiện thành lập Thị xã, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường.